/ Brandsäkerhet / Farligt gods / Farligt Gods Webb

Farligt Gods Webb

Farligt Gods Webb ger dig information och kunskap om över 900 farliga ämnen.

Det unika med FG är att varje ämne beskrivs unikt och med det som gäller för just det ämnet. Alla konkurrenter har ett fåtal generiska rekommendationer, vi har särskilt utvärderat varje enskilt ämne. När det gäller FG-webb är vår sökfunktion helt unik och innebär många fördelar. Vid övningar kan man söka upp ämnen med vissa egenskaper för att låta personalen öva just med de scenarios som hör ihop med de egenskaperna. Ämnena finns beskrivna med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfara, hälsofara, brandfara samt nödvändig märkning.

Unik sökfunktion

Sök på klasser, egenskaper, viktiga data och fritext. 
Stort antal sökkriterier.

Anpassning

Anpassa förstasida och sökresultat efter dina behov. Välj eget lösenord.

Beställning

Farligt gods Webb beställer du hos kundservice på telefon 08-588 474 00.

Pris

Priset på Farligt gods Webb beror på hur många användare varje abonnent har.

Se även