/ Brandfarlig vara

Kunskap om Brandfarliga varor

Brand- och explosionsrisker finns överallt i vår närhet, i köpcentret, på restaurangen eller i industrin. Riskerna ligger i att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol.

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor räknas som brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning utgör ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö då de antänds lättare.  Därför finns det krav från myndigheter på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd.

Du hittar några av våra utbildningar nedan.
De resterande utbildningarna och produkterna hittar du här.