/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Unikt samarbete för högre säkerhet inom industrin

Unikt samarbete för högre säkerhet inom industrin

Foto: Unsplash

Utifrån företagens behov och önskemål har en helt ny utbildning tagits fram för föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering. Målet är att höja kompetensen och därmed säkerheten inom industrin.

I december anordnar Brandskyddsföreningen för första gången utbildningen Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering, som är framtagen tillsammans med IPS, Intressentföreningen för processäkerhet.

– Utbildningen är till för alla som behöver en fördjupad kunskap i brandfarlig vara. Mer specifikt, de som arbetar i en stor och komplex organisation som har en stor hantering av brandfarlig vara eller en hantering som medför stora risker, säger Marina Lindegren, projektledare på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen anordnar sedan många år tillbaka utbildningen Brandfarliga varor – föreståndare, som ger den kunskap som krävs för att klara av uppdraget som föreståndare. Men det finns de som har saknat en fördjupning av grundutbildningen, framför allt de som arbetar på större industrier och raffinaderier.

Unikt samarbete

IPS har länge sett behovet av en fördjupningsutbildning och för cirka sex år sedan tog de därför fram en sådan kurs som var fyra dagar lång. Men kanske blev steget mellan grund- och fördjupningsutbildningen för långt, för intresset från industrin – det vill säga IPS medlemsföretag – var inte lika stort som man trodde. Kursen genomfördes vid ett par tillfällen innan IPS tog kontakt med Brandskyddsföreningen.

– Vi föreslog ett samarbete där vi skulle ta fram utbildningen gemensamt. Brandskyddsföreningen har stor erfarenhet av att arrangera utbildningar både inom brandfarliga varor och andra viktiga områden för branschen, vilket matchade väl med vår kunskap om industrins behov och önskemål. IPS har cirka 120 medlemsföretag och deras behov ligger till grund för allt vi gör, säger Mats Lindgren, föreståndare för IPS.

Han berättar att IPS ofta samverkar inom medlemskretsen, till exempel med konsultföretag, vid framtagandet av deras egna kurser. Men samarbetet med Brandskyddsföreningen är det första de gör med en extern organisation för att ta fram den här typen av utbildning.

– Det är väldigt viktigt och värdefullt med samarbeten, när vi kan använda många olika kompetenser och erfarenheter för att jobba tillsammans mot ett mål – i det här fallet att höja kompetensen och därmed säkerheten inom industrin. En fördjupningsutbildning för föreståndare brandfarlig vara förebygger och minskar riskerna för allvarliga kemikalieolyckor, säger Mats Lindgren.

Premiär i december

I framtagandet av den nya utbildningen utgick man bland annat från IPS kompetensspecifikation för föreståndare brandfarlig vara, samt den feedback som IPS fick från deltagarna vid den tidigare fördjupningsutbildningen.

– Vi hade bra diskussioner och brainstormingmöten med Brandskyddsföreningen, vilket har lett fram till den här nya tvådagarsutbildningen. Jag känner mig mycket nöjd och tillfreds med innehållet och att vi äntligen kommer igång, säger Mats Lindgren, och tillägger:

– Om den här utbildningen anordnas regelbundet för föreståndare inom industrin kommer vi en bra bit på vägen med att höja kompetensen kring brandfarliga varor.

Diskussionerna mellan IPS och Brandskyddsföreningen startade redan för två, tre år sedan, men när utbildningen var klar satte coronapandemin käppar i hjulet för premiären. Därför blir det nu i december som den anordnas för första gången, som internat under två dagar i Göteborg.

Under utbildningen kommer man bland annat att fördjupa sig i föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter i stora och komplexa verksamheter, rutiner för klassning av explosionsfarliga områden och explosionsdokument med mera.

Viktigt med erfarenhetsutbyte

Förhoppningen från både Brandskyddsföreningens och IPS sida är att deltagarna ska ha stor nytta av utbildningen i det dagliga arbetet.

– Vi kommer att ta upp aktuella regelverk, rutiner samt ge exempel på checklistor och arbetssätt att arbeta efter. Utbildningen kommer också att utgå en hel del från deltagarnas egna verksamheter och utmaningar. Vi ser också mötet deltagarna emellan som en stor nytta, säger Marina Lindegren på Brandskyddsföreningen. Mats Lindgren på IPS instämmer:

– Erfarenhetsutbytet med personer från andra industrier är oerhört viktigt. Till exempel kan det variera mellan företagen hur stort ansvar och mandat en föreståndare för brandfarlig vara har i praktiken. Med den här utbildningen möjliggör vi kompetenshöjning för de som har potential att ta större ansvar internt, genom att de både får formell kunskap men också att de får ett nätverk av personer i liknande roller, säger han.

BrandSäkert-Marina-Lindegren.png
  Marina Lindegren
Samarbete-för-högre-säkerhet-Mats.png
    Mats Lindgren

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27

Se även