Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering

Detta är en helt ny utbildning för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.

Utbildningen är framtagen tillsammans med IPS, Intressentföreningen för processäkerhet.

Innehåll

  • Föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter i stora och komplexa verksamheter
  • Rutiner för klassning av explosionsfarliga områden och explosionsdokument
  • Arbete i explosionsfarlig miljö och arbetstillstånd och säker avställning
  • Klassning av explosionsfarliga områden
  • Orientering i aktuella regelverk som LSO, Miljöbalken, AML, Seveso, CLP med flera

Avsedd för

Dig som arbetar i en stor och komplex organisation och har saknat en fördjupning av utbildningen Brandfarliga varor – föreståndare

Vi erbjuder utbildningen som internat under två dagar.  I priset ingår alla måltider och logi i anslutning till utbildningen.

Hämtar tillfällen