Webbutbildning Systematiskt brandskyddsarbete

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete? Då är vår webbutbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) något för dig.

Vi presenterar vår modell för att utforma det systematiska arbetet, vilka steg som ingår för att fullfölja det och hur du kan verkställa detta för just din verksamhet.

Utbildningen kan även användas om du behöver uppdatera kunskaperna om systematiskt brandskyddsarbete eller för dig som vill veta mer om det.

Ska du arbeta mer praktiskt med att kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats bör du istället gå Webbutbildning Egenkontroll.

Innehåll

  • Varför arbeta med SBA?
  • Roller som påverkar det systematiska brandskyddsarbetet
  • Utforma och arbeta med riskhantering
  • Regler och rutiner för stärkt brandsäkerhet
  • Få personal att kunna agera rätt vid brand
  • Utbildningsplanering för personal
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivningar
  • Kontroller för att säkerställa brandskyddet
  • Självskattning av brandskyddsarbetet 

Längd

Cirka 50 minuter.

Pris

Priset är 1 250 kr per användare och år.

Efter beställning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till Brandskyddssbanken där du kan ta del av webbutbildningen.

Observera att vi inte tillåter vidareförsäljning av våra webbutbildningar. 

Mer information om produkten