Webbutbildning Grundläggande brandsäkerhet

Grundläggande brandsäkerhet (tidigare kallad Självklart brandskydd) vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet.

Utbildningen går igenom det som alla medarbetare behöver känna till. Deltagarna får bland annat kunskap om hur en brand uppstår, om olika typer av brandskyddsinstallationer, vad en brandrisk är samt hur de agerar säkert vid brand.

Du får lära dig

  • om byggnadens brandskydd
  • vilket ansvar du och andra har för brandskyddet
  • att känna igen och förebygga brandrisker
  • om bränders snabba förlopp och dess konsekvenser
  • att kunna agera säkert vid olika brandscenarier
  • vad du behöver känna till inför en utrymning.

Längd

Cirka 30 minuter.

Kontakt

För offert och ytterligare information, 
kontakta oss på telefon 08-588 474 00 eller e-post:
john.aunapuu@brandskyddsforeningen.se
jakob.sandlund@brandskyddsforeningen.se

Observera att vi inte tillåter vidareförsäljning av våra webbutbildningar.