Webbutbildning Brandsäkerhet i vården

Brandsäker kunskap är särskilt viktigt i vården där personalen måste vara beredd att utrymma vårdtagare som inte klarar av det själva.

Vår webbutbildning Brandsäkerhet i vården ger dig grundläggande kunskaper i brandsäkerhet – för dig själv och andra.

När en brand uppstår kan det gå väldigt fort, och den livsfarliga röken sprids snabbt. Då är det viktigt att veta hur man ska agera på ett säkert sätt. Vad händer när brand utbryter i vårdmiljöer? Vad behöver man tänka på för att få patienter i säkerhet? Hur utrymmer man sig själv och andra på ett säkert sätt? Utbildningen ger svaren.  

I utbildningen beskrivs även byggnadens brandskydd samt hur man släcker en brand med släckutrustning. Personalen lär sig också hur man kan förebygga brand.

Flera fall tas också upp från verkligheten, där personal på sjukhus runtom i Sverige berättar om hur de agerade när det började brinna hos dem.

Du får lära dig

  • om brand och brandskydd
  • agerande i händelse av brand
  • utrymning av sängliggande patienter
  • förebyggande åtgärder

Längd

Cirka 30 minuter.

Klicka här för att starta webbutbildningen

Denna version av utbildningen är enbart avsedd för enskilt bruk och får ej användas organiserat. 

För arbetsgivare inom landstingsdriven vård hänvisar vi till konceptet Säker vård – Brandsäkerhet. Via den lösningen får du som ansvarig för brand- och säkerhetsfrågor all den hjälp du behöver gällande implementering av utbildningen i din verksamhet samt tillgång till statistik och uppföljning. För ytterligare information, klicka här eller kontakta Jakob Sandlund för ytterligare information.

Hämtar tillfällen