Restvärderäddning för försäkringsbolag

Vårt gemensamma mål är att minimera konsekvenserna och att göra kedjan av skadehantering så effektiv som möjligt efter en olycka eller skada.

För skadedrabbade försäkringstagare är det viktigt att tiden från det att de drabbas av en olycka eller skada tills de har möjlighet att återgå till sin vardag igen blir så kort som möjligt. Det kan vara att få igång en verksamhets produktion efter en vattenskada, att boende så snart som möjligt kan flytta tillbaka efter en brand eller att godset efter en trafikolycka tas om hand och når sin destination.

Samarbetet mellan restvärdeledare och försäkringsbolag är avgörande för en effektiv och snabb hantering när en skada eller olycka inträffar. Utbildningen leds av våra mest erfarna restvärdeledare och sakkunniga föreläsare.

Målet med utbildningen är att ge kunskap om de olika moment som ingår i restvärderäddning och att skapa nätverk för väl fungerande samarbeten mellan restvärdeledare och försäkringsbolag.

Innehåll

  • Avtalet mellan Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och försäkringsbranschen
  • LSO-Lagen om skydd mot olyckor
  • Restvärderäddning i samband med brand eller vattenskada i fastighet
  • Restvärderäddning vid miljöolyckor
  • Restvärderäddning i samband med trafik- och transportolyckor

Tid och plats

Just nu har vi inga planerade utbildningstillfällen men vi har möjlighet att genomföra denna utbildning som en platsanpassad utbildning just för ditt företag. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Hämtar tillfällen