Lås och utrymningsvägar

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

Tillfället 4 maj 2020 hålls som distansutbildning

Smittspridningen av covid-19 gör att vi befinner oss i en extraordinär situation. För oss på Brandskyddsföreningen är säkerhet och hälsa för dig som kursdeltagare av högsta prioritet. Vi har också ett viktigt uppdrag att ge dig den kunskap och kompetensutveckling du behöver för att brandsäkra din verksamhet. Därför ser vi nu till att hålla Lås och utrymningsvägar som distansutbildning den 4 maj.

 

Mål

Du ska efter utbildningen självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska också kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar.

Innehåll

  • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
  • Byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser
  • Europeisk standard för utrymningsbeslag
  • Utrymningsvägar och låsning av dessa

Avsedd för

Alla som fattar beslut i inbrotts- och brandskyddsfrågor.

 

Anmälan 6 november 2020

För utbildningstillfället den 6 november 2020 ska anmälan gå till Stöldskyddsföreningen. Klicka här för anmälan >

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Stöldskyddsföreningen.

Hämtar tillfällen