Lås och utrymningsvägar 2019

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd är ett återkommande problem som ofta diskuteras mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkrings­bolagen. Mot bakgrund av detta har vi tagit fram denna bok i syfte att föreslå lämpliga lösningar för att, så långt det är möjligt, få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäkerhet och tillfredsställande inbrottsskydd.

Lås och utrymningsvägar 2019 riktar sig till fastighetsägare, fastighets- skötare, nyttjanderättshavare, räddningstjänst, försäkringsgivare, lås- projektörer, brandkonsulter, brandskyddsansvariga, arkitekter och andra som berörs av detta område.

Denna reviderade nyutgåva innehåller bland annat ett nytt kapitel, ”Dörrautomatik på dörr som används för utrymning”. Boken ersätter tidigare utgåva från 2013.

Innehåll:

Inledning
Definitioner
Motstridiga krav
Lagar och regler
Låskrav
Grundläggande förutsättningar för utrymning
Väsentlig funktion
Okynnesanvändning av utrymningsvägar
Utrymningsvägar som kräver särskilda åtgärder
Dörrautomatik på dörr som används för utrymning
Utrymningslösningar och säkerhetssystem för olika verksamheter
Checklista för projektören
Goda råd om säkerhetsdörrar i hemmet

Mer information om produkten