Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.

Vad lär du dig?

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om Heta Arbeten® och behörighet att genomgå Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om:

  • Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®
  • Riskhantering
  • Presentationsteknik och pedagogik
  • Och övning i att hålla presentationer.

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® behöver du ha giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Du behöver även ha datorvana samt en grundläggande kompetens enligt något av alternativen A-C nedan:

Alternativ A
Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) utbildning i Skydd mot olyckor eller vara utbildad till brandman eller brandbefäl enligt tidigare Räddningsverkets utbildning för heltids- alternativt deltidspersonal eller genomgått högskoleutbildning inom kompetensområdena brand och/eller riskhantering eller motsvarande.

Alternativ B
Under den senaste tvåårsperioden genomgått minst en av Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat eller sedan utbildningstillfället varit kontinuerligt verksam inom brandområdet.

Alternativ C
Motsvarande kompetens som alternativ A-B kan godkännas efter individuell prövning.

Observera att förkunskapskrav enligt något av ovan alternativ (A-C) måste styrkas.

Handlingar skickas samtidigt som ansökan till e-post: intygHA@brandskyddsforeningen.se, ange i ämnesraden: Instruktörsutbildning och datum. Alternativt kan du skicka till postadress Brandskyddsföreningen, Att. Heta Arbeten®, Box 472 44, 100 74 Stockholm.

Det går bra att anmäla sig samtidigt till alla utbildningar som krävs. Du behöver alltså inte vänta tills du gått Brandskyddskoordinator och/eller Grundutbildningen.

Förberedelser innan utbildningen

Inför utbildningen förväntas du som deltagare:

  • Förbereda en 5 minuter lång presentation om valfritt ämne.
  • Läsa in dig på material om Heta Arbeten® och presentationsteknik samt svara på frågor.

Instuderingsuppgifterna får du tillgång till en månad innan utbildningens start eller när dina förkunskaper är godkända. Uppgifterna ska vara genomförda och klarmarkerade (digitalt) senast en vecka före utbildningen. De genomförs på Mina sidor i IT-systemet Heta Arbeten®.

För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela grundutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Därutöver krävs för att arbeta som instruktör Heta Arbeten® att du:

  • genomför Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® med godkänt resultat.
  • är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. Läs mer om arrangörsskap här.

Längd

1 dag (kl. 09.00–17.00)

Format

Distans

Anmälan stänger 14 dagar före varje kurstillfälle.

Hämtar tillfällen