Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering

En fabrik

Denna utbildning är för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.

Den här utbildningen återkommer under 2025 och kommer då ha CFPA-status. Fram till dess erbjuder vi den endast för företag. Kontakta oss via intresseformuläret om du vill ha mer information.

Utbildningen är framtagen tillsammans med IPS, Intressentföreningen för processäkerhet.

Utbildningens innehåll

  • Föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter i stora och komplexa verksamheter
  • Rutiner för klassning av explosionsfarliga områden och explosionsdokument
  • Arbete i explosionsfarlig miljö och arbetstillstånd och säker avställning
  • Klassning av explosionsfarliga områden
  • Orientering i aktuella regelverk som LSO, Miljöbalken, AML, Seveso, CLP med flera

För vem?

Dig som arbetar i en stor och komplex organisation och har saknat en fördjupning av utbildningen Brandfarliga varor – föreståndare

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen