SBF 127:17 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner, utgåva 2

Regelverket SBF 127:17 anger krav för fordon med förbränningsmotor. Reglerna gäller för utförande av elinstallation, bränslesystem, hydraulsystem och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar på fordonet.

Allt högre miljökrav ställs på dagens arbetsfordon avseende utsläpp och buller vilket skapar nya utmaningar i brandskyddsarbetet.

Det medför att motorutrymmena blir alltmer slutna och den installerade utrustningen som ljuddämpare och partikelfilter får sämre avkylning vilket ökar risken för brand. Detta regelverk har tagits fram för att minska risken för att brand uppstår samt för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand.

Regelverket anger krav för fordon med förbränningsmotor och som återfinns i avsnittet Fordonstyper med krav på skyddsklass. Helt eldrivna fordon utan förbränningsmotor regleras inte i detta regelverk. Reglerna gäller för utförande av elinstallation, bränslesystem, hydraulsystem och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar på fordonet.

Innehåll

Omfattning
Inledning
Termer och definitioner
Referenser
Testnormer och standarder
Allmänna bestämmelser för fordons utrustning och utformning
Godkännande
Projektering och installation av släcksystem
Skötsel och kontroll
Fordonstyper med krav på skyddsklass
Skyddsklasser
Övergångsregler
Bilaga 1 Ritning och förklaring av symboler

SBF 127:17 utgåva 2 gäller från den 1 mars 2023 och ersätter SBF 127:17 utgåva 1 med tillhörande revideringsblad.

Ladda ner revideringsblad här >

Det här regelverket finns även på engelska, se SBF 127:17 Rules for fire protection on construction vehicles >

Mer information om produkten