Sprinklerhandboken

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Den här boken ersätter Sprinklerhandboken 2012.

Det finns ett omfattande statistiskt underlag som visar att sprinkleranläggningar är både effektiva och tillförlitliga. Det är viktigt att komma ihåg att all denna statistik baseras på sprinkleranläggningar som är utförda efter regelverk. I de fall sprinkleranläggningen inte fungerat som det var avsett, så beror det så gott som alltid på att reglerna i något avseende inte har följts.

Uppdaterad enligt nya utgåvor av regelverk och standarder, SS-EN 12845:2015, NFPA 13:2016 och SBF 120:8.

Utöver anpassning till regelmässiga förändringar så innehåller den även tre nya kapitel- Flexibla slangar, Korrosionsskyddade sprinklerhuvuden samt Att tänka på när det gäller dolda sprinkler.

Innehåll:
Komponenter och systemtyper
Riskklassificering
Installationen – Placeringskrav
Dimensioneringen
Vattenkälla
Anslutning till allmänt vattenledningsnät
Dokumentation
Hydrauliska beräkningar
Boendesprinkler
Andra regelverk
Flexibla slangar
Korrosionsskyddade sprinklerhuvuden
Att tänka på när det gäller dolda sprinkler

Mer information om produkten