Insatsplan

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

En väl utförd insatsplan där format, struktur och layout är standardiserat är ett bra hjälpmedel vid alla typer av byggnader, men speciellt vid komplexa anläggningar så att användarna – räddningspersonal på plats – ska ha möjlighet att tillägna sig efterfrågad information i pressade situationer.

Inför publiceringen av denna nyutgåva har Brandskyddsföreningen genomfört intervjuer med fastighetsägare, räddningstjänster och konsulter och utifrån deras synpunkter så har en revidering gjorts. Vår ambition är att det nu ska vara ännu enklare att upprätta insatsplaner.

Insatsplan 2019 riktar sig till fastighetsägare, nyttjanderättshavare, kommunala räddningstjänster, brandkonsulter, brandskyddsansvariga och andra som berörs vid arbetet med framtagandet av insatsplaner.
Förhoppningen är att boken ska fungera som en gemensam plattform för utformningen av framtidens insatsplaner.

Mer information om produkten