/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Utbildning ger samsyn kring Stockholms brandskydd

Utbildning ger samsyn kring Stockholms brandskydd

"Tanken med denna satsning var att vi gemensamt inom Stockholms stads förvaltningar, bolag och verksamheter skulle få en bra grund att utgå ifrån så att vi kan ta ett gemensamt grepp om brandskyddet”, säger Petter Eneslätt, gruppchef på fastighetsavdelningens driftenhet på det allmännyttiga bostadsbolaget AB Familjebostäder.

Inom Stockholms stad finns en rad roller och personer som på olika sätt arbetar med brandskydd. För att skapa en gemensam kunskapsbas och samsyn valde de en företagsanpassad version av utbildningen Brandskyddskoordinator.

Stockholms stad har som mål att ytterligare stärka det förebyggande brandskyddsarbetet i huvudstaden. Inom kommunen finns ett initiativ och en bred samverkan för att lyfta frågor som berör brandskydd. Som en del i det arbetet valde de att satsa på en skräddarsydd utbildning från Brandskyddsföreningen för de som på olika nivåer har ansvar för brandskyddsfrågor.

– Tanken med denna satsning var att vi gemensamt inom Stockholms stads förvaltningar, bolag och verksamheter skulle få en bra grund att utgå ifrån så att vi kan ta ett gemensamt grepp om brandskyddet. Vi tror också att det finns stora synergier och möjligheter att samverka om vi får en samsyn och förståelse för utmaningarna. Vår målsättning är också att ytterligare hjälpa varandra då många delar av arbetet är likartat oavsett var inom kommunen du arbetar, säger Petter Eneslätt, gruppchef på fastighetsavdelningens driftenhet på det allmännyttiga bostadsbolaget AB Familjebostäder.

Har internt nätverk

Petter Eneslätt kom först i kontakt med brandskyddsfrågor inom Stockholms stad genom tidigare roller inom staden, då på Fastighetskontoret. Här arbetade han nära Anders Carlsson som är Fastighetskontorets brandskyddssamordnare.

– Jag lärde mig väldigt mycket under mina drygt tio år på Fastighetskontoret, och Anders har varit ett stort stöd för mig och även en mentor när jag jobbat med brandskyddsfrågor på olika nivåer. Allt från att jag under en tid bistod Anders med hans omfattande uppdrag till att, i föregående uppdrag som brandskyddsspecialist hos nuvarande arbetsgivare, bygga det strategiska och operativa brandskyddet på samtliga nivåer, säger Petter Eneslätt.

Anders och Petter är, tillsammans med Carina Westerberg, intendent på Norrmalms stadsdelsförvaltning, några av dem som tidigt lyfte frågan om bredare samarbete inom Stockholms stad, och som också med flera andra varit drivande inom brandskyddsarbetet. I nätverket som byggts upp internt togs initiativet till den företagsanpassade utbildningen. Själv genomförde Petter Eneslätt utbildningen till Brandskyddskoordinator för drygt sex år sedan, men passade på att uppdatera sina kunskaper den här gången.

– Det är många av lagarna och förordningarna inom brandskydd som har reviderats och uppdaterats i närtid, så det kändes bra att få en samlad repetition. Sedan var det väldigt givande att delta i diskussioner med kollegorna, säger han.

Gemensam förståelse för brandskyddet

Petter Eneslätt såg många fördelar med att utbildningen var anpassad till Stockholms stads utmaningar. Genom att lyfta konkreta exempel från verkligheten blev diskussionerna bättre och mer givande. Redan under utbildningen var det flera som upptäckte liknande utmaningar och synergier mellan verksamheterna.

– Ett bra exempel är att vi hade representanter både från fastighetsägarsidan och från de som bedriver verksamhet i fastigheterna. Risken är annars exempelvis att de här personerna hamnar långt ifrån varandra i arbetet och inte förstår varandras utmaningar, och heller inte möjligheterna som finns, säger Petter Eneslätt.

Till exempel kunde det handla om lokalanpassningar.

– Vi kunde då titta på hur det faller ut rent praktiskt och vad som krävs i samverkan mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det ger oss en bra grund att utgå ifrån när alla deltagare får en gemensam förståelse för brandskyddet, säger Petter Eneslätt.

Gjorde praktiska övningar

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar. Bland annat får deltagarna lära sig om lagen om skydd mot olyckor, LSO, byggnadstekniskt brandskydd och brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Efter examen och godkänt provresultat får alla ett CFPA Europe-certifikat.

– Grundstrukturen var inte förändrad, utan innehöll de delar som behövs för att få en bra grund. Men många case var kopplade till de uppdragen vi arbetar med inom Stockholms stad, säger Petter Eneslätt.

De valde att genomföra utbildningen på distans och delade upp den i tre block. Den sista delen var praktiska övningar på Ågesta utbildningsanläggning tillsammans med Storstockholms brandförsvar.

– Att gå en utbildning digitalt har både sina fördelar och nackdelar. Det är svårare att interagera med varandra, men även om utbildningen var på distans ligger vi nära varandra i sakfrågorna. Det var också bra att ha lite tid mellan blocken så att vi kunde diskutera med varandra, säger Petter Eneslätt.

Säkrar grundkompetens

Utbildningen avslutades i maj och Petter Eneslätt är nöjd med resultatet.

– För oss var det en jättestor fördel att få en anpassad utbildning. Jag tycker att det finns ett stort mervärde med att vi säkrar en grundkompetens. En stor fördel för just AB Familjebostäder var att även vår säkerhetschef Per Tegel deltog i utbildningen. Nu har alla som gått den här utbildningen en bas som är gemensam och som vi kan bygga vidare på. I slutändan handlar det om att förebygga bränder oavsett roll och förutsättningar, säger han.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-06-21

Se även