/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Samarbetar med IKEA för brandsäkrare hem

Samarbetar med IKEA för brandsäkrare hem

Fyra personer från Räddningstjänsten och en IKEA-anställd poserar framför en brandbil samt en bild på ett IKEA varuhus
Jan Olsson från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (längst till vänster) tillsammans med några av de som pratade brandsäkerhet med IKEA Uddevallas kunder inför julen. Foto: Brandskyddsföreningen Väst

Budskap som når ut brett kan göra stor skillnad när det gäller att förebygga bränder. Det har man tagit fasta på i Västsverige där Brandskyddsföreningen och räddningstjänsten samarbetar med IKEA för att öka brandsäkerheten i bostäder.

Varje år inträffar omkring 24 000 bostadsbränder i Sverige. Förutom att orsaka skador på egendom, och i värsta fall personer, kan en bostadsbrand också skapa en känsla av otrygghet i det egna hemmet.

Brandsäkerhet i hemmet har länge varit en prioriterad fråga för Brandskyddsföreningen och 2021 släpptes den nya långsiktiga strategin ”Brandsäkert boende för alla”, baserad på omfattande kunskap från forskning och föreningens erfarenheter av folkbildning för brandsäkerhet. I strategin lyfter man bland annat möjligheterna med de 20 lokala brandskyddsföreningarna, som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige når samhällets olika nivåer av aktörer och människor, och klargör: ”Vi vill bidra där vi kan, tillsammans med de som vill vara med.”

En av de som har funderat på hur man skulle kunna nå ut ännu bättre med budskapet om brandsäkerhet är Almina Catic, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Väst. För henne fanns en given potentiell samarbetspartner, nämligen världens största möbelvaruhus.

– Vilka är mer förknippade med våra hem än IKEA? De når den breda massan: från personer på landsbygden till stadsbor, från de som bor i hyresrätt till villaägare, från personer som nyligen kommit till Sverige till de som bott här hela sitt liv, säger Almina Catic.

IKEA vill göra skillnad

Almina Catic gick vidare med idén och kontaktade IKEA. Flera varuhus i Västsverige visade intresse för att inleda ett samarbete med Brandskyddsföreningen, men det blev IKEA Uddevalla som först tog nästa steg.

– IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna och en brand kan få stora konsekvenser, därför är brandsäkerhet i hemmet en viktig fråga för oss. Vi kände direkt att vi ville vara med och göra skillnad, säger Elisabeth Nilsson, driftledare kundservice på IKEA Uddevalla och en av medarbetarna som är involverade i samarbetet.

Dessutom deltar den lokala räddningstjänsten, i det här fallet Mitt Bohuslän. Almina Catic bollade idéer med Jan Olsson, brandinspektör och insatsledare, och tillsammans kom de fram till ett upplägg för en första aktivitet med Ikea.

– Det är väldigt roligt att en stor aktör som IKEA förstår vikten av att vara med och sprida brandsäkra budskap. Tillsammans kan vi göra en bra förebyggande insats, genom att ge tips och information redan när människor står i begrepp att köpa till exempel ett nytt kök eller en ny lampa, säger Jan Olsson.

Aktivitet inför julen

Coronapandemin och dess restriktioner kom något i vägen för samarbetet, men en lördag i november 2021 var det äntligen dags för den första gemensamma aktiviteten. Mitt i julruschen på Torp handelsområde utanför Uddevalla, ett av Sveriges största handelsområden, spreds information om brandsäkerhet i hemmet.

– Det var väldigt lägligt att ha aktiviteten inför jul, en tid då många tänder levande ljus och lagar mycket mat. Hemmet ska vara en säker plats och när riskerna ökar är det viktigt att informera om hur man kan skydda sig mot brand, säger Elisabeth Nilsson.

Det var svårt för Torps besökare att missa aktiviteten, för utanför Ikeas varuhus hade räddningstjänsten Mitt Bohuslän ställt upp fyra brandbilar.

– Brandbilarna är ett bra dragplåster för alla åldrar, alla är nyfikna och vill gärna titta närmare. Det var perfekta förutsättningar för att prata om brandskydd med både barn och föräldrar, och dela ut foldrar till dem. Det var en väldigt bra dag på jobbet, konstaterar Jan Olsson.

Han var på plats tillsammans med brandmansstyrkan som var i tjänst den dagen.

– Som alltid när vi gör sådana här aktiviteter under ordinarie tjänst kan det hända att vi måste rycka ut på larm, men vi hade tur. Det kom inte något larm förrän prick på minuten klockan 14, precis när aktiviteten var slut, och då fick alla åka i väg, säger Jan Olsson.

Uppmanar till brandsyn hemma

Inne i IKEA-varuhuset fanns en monter där representanter från Brandskyddsföreningen Väst och räddningstjänsten Mitt Bohuslän pratade med besökarna och svarade på frågor. De fick också hjälp av Ikeas personal att dela ut informationsfoldrar och serietidningar med Brandskyddsföreningens maskot Flammy.

– Flammy gör det kul för barn att lära sig om brandsäkerhet, vad man ska göra om det brinner och hur man gör en brandsyn hemma tillsammans med sina föräldrar. Det är ett bra sätt för både barn och vuxna att tänka till kring sitt brandskydd i hemmet, säger Almina Catic.

Efter en lyckad dag ser aktörerna nu fram emot att utveckla samarbetet och anordna fler aktiviteter för IKEA Uddevallas kunder. Vid evenemanget i november hade myndigheterna tagit bort alla föreskrifter, råd och rekommendationer för verksamheter och allmänna sammankomster, men det fanns ändå en viss osäkerhet kring smittspridningen och senare återinfördes som bekant vissa smittskyddsåtgärder.

– Nu har vi tagit ett första steg och fått mer kött på benen inför att anordna fler aktiviteter när smittläget tillåter. Till exempel inför påsk, valborg, grillsäsongen och andra tidpunkter när det kan vara extra viktigt att informera om brandsäkerhet. Jag ser också att vi skulle kunna ha föreläsningar när vi kommer i gång med våra fysiska IKEA Family- aktiviteter igen, säger Elisabeth Nilsson.

Samarbete-med-IKEA-för-säkrare-hem-bild-1.jpg
Brandskyddsföreningen Västs verksamhetsledare Almina Catic (till höger) fick
hjälp av IKEAs medarbetare att dela ut ”Flammys brandskola” till varuhusets
yngre besökare.

Vill inspirera andra företag

Utöver att informera vid särskilda temadagar och aktiviteter, ser Brandskyddsföreningen Väst och räddningstjänsten att de också kan ta fram brandsäkra tips som förmedlas till Ikeas kunder i samband med köp.

– Det finns många tankar och idéer framåt, men jag hoppas att vi redan nu kan inspirera andra med vårt initiativ. Både andra lokala brandskyddsföreningar, räddningstjänster och IKEA-varuhus – men också andra stora företag och organisationer som inser samhällsnyttan med att bidra till ett brandsäkrare Sverige, säger Almina Catic.

Jan Olsson på räddningstjänsten Mitt Bohuslän berättar att de fick en snabb positiv effekt efter aktiviteten hos IKEA Uddevalla.

– Vi hade ovanligt få larm i december. I nuläget går det inte att säga exakt vad det berodde på, men jag är övertygad om att en viktig anledning var att vi nådde ut bra. Vårt budskap om brandsäkerhet inför helgerna syntes i allt från butiker till media och ju mer vi sprider vårt budskap, desto fler bränder kan vi förebygga, säger Jan Olsson.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även