/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så brandsäkra är svenska hotell

Så brandsäkra är svenska hotell

Två små leksaksfigurer som föreställer en man och en kvinna, uppställda på gatan framför Scandic Grand Central
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Varje år brinner det cirka 150 gånger på svenska hotell. Än återstår därmed mycket arbete innan alla hotellgäster kan sova tryggt, men de senaste åren har brandskyddsfrågorna fått ett större utrymme i branschen och antalet certifierade hotell ökar.

Klockan var omkring halv sju på morgonen den 9 april 2004 när utrymningslarmet ljöd på Hotell Borgholm på Öland, men det tystnade efter några få signaler. En hotellgäst som hade väckts av larmet kikade ut i korridoren men upptäckte inget onormalt. Några minuter senare började dock utrymningslarmet ljuda igen. Gästerna som öppnade sina dörrar den här gången möttes av en rökfylld korridor och valde att hoppa ut genom rumsfönstren för att undkomma den intensiva branden, som visade sig ha startat i baren på första våningen. Snart hittades också två personer – ett ungt par vars rum låg på andra våningen precis ovanför baren – omkomna på grund av rökförgiftning.

– Borgholmsbranden blev en väckarklocka för både hotellbranschen och myndigheterna. Den ledde till att brandskyddsfrågan kom upp på bordet, säger Clemens Wantschura som är senior advisor på Visita, branschorganisationen för svensk besöksnäring.

Dåvarande Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, påbörjade en kartläggning av brandsäkerheten på hotell. Rapporten som släpptes 2008 visade på stora brister.

– Sammantaget ledde det här till att vi tillsammans med Brandskyddsföreningen tog fram certifieringen Brandskyddat hotell. De lagkrav som finns på området är omfattande och ganska otydliga, och med certifieringen kan hotell försäkra sig om att de har ett fullgott brandskydd och uppfyller kraven, säger Clemens Wantschura.

Vanligt med brister

Det var Hotell Borgholms bristande brandskydd som var orsaken till att två personer omkom i branden 2004, enligt såväl Statens haverikommission som Kalmar tingsrätt. Hotellägaren, som dömdes av tingsrätten för vållande till annans död, hade inte åtgärdat brister som påpekats vid räddningstjänstens brandsyn. Hotellet saknade brandskyddspolicy, det bedrevs inte något systematiskt brandskyddsarbete och personalen hade varken fått brandskyddsutbildning eller genomfört utrymningsövningar. Dessutom hade utrymningslarmet ett tekniskt fel som gjorde att signalen tystnade under ett kritiskt skede av brandförloppet.

Med certifieringen Brandskyddat hotell säkerställs det att hotellet har koll på alla de här delarna, och många fler. Certifieringsprocessen inleds med en brandskyddsanalys och om hotellet inte uppfyller kraven i normen görs en handlingsplan där hotellet får sex månader på sig att åtgärda bristerna. När hotellet uppfyller kraven får de ett certifikat som gäller i tre år innan det måste förnyas.

– Det är inte många hotell som har klarat certifieringen på en gång. Det är vanligt med både organisatoriska brister, som till exempel att man saknar viktig dokumentation, och byggnadstekniska brister. Jag har också varit på flera hotell de senaste åren där brandlarmet inte har fungerat som det ska vid vårt första besök, berättar Hans Andersson, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, och tillägger:

– Att inte ha ett fungerande brandlarm på ett hotell är som att köra bil utan fungerande bromsar. Det går jättebra ända tills ögonblicket då du verkligen behöver dem, då är de absolut nödvändiga för att undvika allvarliga konsekvenser.

Scandic är i framkant

Scandic Hotels, som är Nordens största hotellkedja, har gått i bräschen för brandsäkrare hotell. 2012 skrev de ett avtal med Brandskyddsföreningen och satte som mål att certifiera alla sina hotell i Sverige. Av kedjans 85 svenska hotell är i dagsläget 61 certifierade, varav elva enligt normen Väl brandskyddat hotell och resterande 50 enligt normen Brandskyddat hotell.

Utöver det är några fristående hotell runt om i landet certifierade och antalet ökar stadigt. Hans Andersson tror att en anledning till att inte fler hotell valt att certifiera sig, är att det inte finns något krav på det från allmänheten.

– Som hotellgäster förväntar vi oss att det är tryggt och säkert. Vi kanske antar att myndigheter eller räddningstjänsten är där och gör regelbundna kontroller, men det är upp till varje kommun att bestämma var de ska göra tillsyner och de kan ha prioriterat andra objekt. Och så länge inte hotellgästerna, det vill säga allmänheten, kräver säkra hotell kommer nog inte brandskyddet att komma mycket högre upp på hotellägarnas agenda, säger han.

Genom att certifiera sin verksamhet kan hotellägare visa att de tar brandskydd på allvar och bidra till att öka kännedomen om frågorna, menar Hans Andersson.

– Med en certifiering kan hotellägare sova gott om nätterna, då vet de att de har gjort allt de kan för att skapa en brandsäker miljö för gäster och personal. De får helhetskollen som krävs för att upprätthålla ett bra brandskydd, säger han.

Gott exempel i Göteborg

Ett av Scandics certifierade hotell är Scandic Europa, som ligger vägg i vägg med köpcentret Nordstan i centrala Göteborg. Med sina åtta våningar och 456 rum är det ett av Scandics största hotell. Scandic Europa förnyade nyligen sin certifiering som Brandskyddat hotell och klarade revisionsbesöket prickfritt.

– Brandskyddsarbetet är en naturlig del av vår säkerhetskultur. Certifieringen visar både medarbetare och gäster att vi tar deras säkerhet på allvar, säger Martin Östberg, teknisk chef på Scandic Europa.

Hotellet visar sina gäster att de är certifierade genom plaketter uppsatta i hisshallarna, men det kommuniceras också i kontakten med gäster.

– Vi märker att det blir allt vanligare med frågor om hotellets säkerhet vid större gruppbokningar. Då är det naturligtvis en fördel att kunna visa upp en certifiering av tredje part, i stället för att bara säga att vi bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, säger Martin Östberg.

Skapar en levande säkerhetskultur

I enlighet med certifieringsnormens krav bedriver Scandic Europa ett brandskyddsarbete på flera olika nivåer, men Martin Östberg framhåller utbildningen av medarbetarna som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Nyanställda på Scandic Europa får gå en introduktionsutbildning med fokus på brandskydd, men där även andra säkerhetsfrågor såsom hot- och våldssituationer tas upp. Dessutom går de en extern brandskyddsutbildning varje år. Då får de bland annat öva på hur de ska agera vid ett brandlarm, hur utrymningen ska gå till och hur de använder brandfilt och brandsläckare.

– Utöver det håller jag en årlig utbildning för medarbetarna som anpassas efter varje avdelning. Arbetsmiljön ser ju inte likadan ut för exempelvis receptionister som för köks-personal eller städare. Under utbildningen går jag igenom frågor som är specifika för just dem, vilka utrymningsvägar som är närmast deras avdelning och liknande, berättar Martin Östberg.

Clemens Wantschura på Visita trycker också på vikten av att utbilda hotellets medarbetare.

– Personalomsättningen i branschen är en stor utmaning för hotell som vill ha ett bra brandskydd. Ofta är medarbetarna unga, de stannar inte särskilt länge på arbetsplatsen och förstår kanske inte heller vikten av säkerhet, säger Clemens Wantschura, och fortsätter:

– För att brandskyddsarbetet ska bli bra behövs regelbunden utbildning och information, och ledningen måste ha en hög säkerhetsmedvetenhet som i sin tur smittar av sig på de anställda.

Martin Östberg berättar att Scandic Europa konsekvent arbetar för att bibehålla en kultur där brandskydd och andra säkerhetsfrågor är en given del av jobbet, och något som medarbetarna känner sig trygga med.

– För att skapa en levande säkerhetskultur gäller det att aldrig någonsin slå sig till ro. Brandrundor, övningar och liknande får inte ses som ett nödvändigt ont, eller som något vi gör bara för att det står så i ett regelverk. Vi gör det för att vi vill ta hand om varandra och våra gäster – och den tanken måste du sälja in till medarbetarna för att väcka deras engagemang, säger Martin Östberg.

Kunskapen har ökat

Trots att brandskyddsfrågorna har fått ett lyft inom hotellbranschen förkommer det fortfarande många bränder. MSB:s statistik visar att antalet räddningsinsatser till brand eller brandtillbud i hotell har legat på omkring 150 stycken per år de senaste åren.

– Tillbuden är ofta av mindre karaktär och många av dem har visat att hotell numera hanterar brandtillbud på rätt sätt. Vi ser att medvetenheten om brandskydd på hotell har höjts mycket det senaste decenniet och det tror jag bland annat beror på certifieringen. Många har tagit till sig normen även om de inte har valt att certifiera sig, säger Clemens Wantschura.

Han hoppas dock att ännu fler hotell ska certifiera sig för att säkerställa ett fullgott brandskydd och undvika en hotellägares kanske värsta mardröm:

– Ingen hotellägare vill att gäster eller personal ska råka illa ut vid ett brandtillbud. Dels för att den egna näringen skadas, men också för att om ett hotell brinner spelar det inte så stor roll vilket namn som står på skylten – hela branschen drabbas, säger Clemens Wantschura, och tillägger:

– Tack och lov har ingen omkommit i en hotellbrand i Sverige sedan Borgholmsbranden 2004. Låt oss alla jobba hårt för att det ska förbli så.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-04-07

Se även