/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Lättare att bygga rätt

Lättare att bygga rätt

Foto: Shutterstock

Elin Ellingsson på Norrbottens flygflottilj är en av många som i sin yrkesroll måste ha koll på byggnadstekniskt brandskydd. Som ett stöd i sitt arbete använder hon Brandskyddsföreningens handbok för brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, som nu har lanserats i en ny version.

I Boverkets byggregler, BBR, finns ett avsnitt som handlar helt och hållet om brandskydd: avsnitt 5. Här beskrivs minimikraven på säkerhet i händelse av brand, och dessa måste följas både när en ny byggnad uppförs och vid ändringar i befintliga byggnader. Reglerna berör bland annat skydd mot uppkomst, utveckling och spridning av brand, samt möjlighet till utrymning och räddningsinsatser.

– Reglerna i BBR består till stor del av teknisk löptext, och för att göra det enklare att förstå och tillämpa dem finns Brandskyddsföreningens handbok om brandskydd i BBR. Den första utgåvan av handboken kom redan 1995, året efter att reglerna trädde i kraft för första gången genom BBR 1, berättar Ville Bexander, brandingenjör och expert på byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen.

Sedan den 1 september i år är det BBR 29 som gäller och i oktober lanserades en ny utgåva av handboken. Den nya handboken har också uppdaterats med innehållet i EKS 11, den gällande versionen av Boverkets konstruktionsregler som kom förra året.

Enklare att tillämpa reglerna

En av de som använder handboken är Elin Ellingsson, brandskyddsledare och handläggare verksamhetssäkerhet på Norrbottens flygflottilj F 21, Försvarsmakten.

– Jag har till exempel mycket kontakt med fastighetsägaren och för att vara en bra kravställare krävs det att jag själv har kunskap inom bland annat byggnadstekniskt brandskydd. Handboken har varit till stor nytta för mig när jag ska sätta mig in i och förstå regelverket. Den är användarvänlig och ger både kunskapsförståelse och förenklar den praktiska tillämpningen av reglerna, säger hon.

Elin Ellingsson tog examen från brandskyddsledarutbildningen i år och skrev sitt examensarbete om just byggnadstekniskt brandskydd, vilket gav henne möjlighet att fördjupa sig ytterligare i regelverket och handboken.

– Nu har jag handboken framme och kollar upp saker i den nästan varje dag. Det kan gälla allt från vilka krav som gäller när vi ska sätta upp en ny vägg, till att jag vill vara bättre insatt i diskussionerna när vi projekterar nya byggnader. Tidigare förstod jag inte riktigt varför vi som nyttjare av en byggnad behövde ha förståelse för vad exempelvis en verksamhetsklass faktiskt innebär, men nu vet jag att det är oerhört värdefullt, säger Elin Ellingsson.

Tabeller och illustrationer förtydligar

Den nya handboken har inte bara uppdaterats med innehållet i BBR 29 och EKS 11.

– Dels har handboken fått ett grafiskt lyft och ett modernare uttryck, dels har kunskapsnivån i boken höjts genom att vi har arbetat in Boverkets vägledningstexter. Stort fokus har också lagts på att behålla den tydlighet som alltid kännetecknat handboken, säger Linda Widmark, vice vd på Brandkonsulten och en av bokens fyra författare.

Övriga författare är Anders Klippberg och Kjell Fallqvist, också de från Brandkonsulten, och avsnittet om eldstäder och skorstenar har skrivits av Brandskyddsföreningens expert Björn Björkman. Innehållet i handboken följer den ordning som föreskrifterna och de allmänna råden redovisas i BBR. Efter varje föreskrift och allmänt råd följer vägledningstext och författarkommentarer. Man har även lagt in tabeller och illustrationer genomgående i boken

– Många tycker till exempel att det är krångligt att läsa om trapphus i BBR, därför har vi ställt upp de kraven i en tabell. Illustrationerna i boken är också till för att förtydliga informationen, liksom de olika färger som används för att märka ut avsnitt och typ av information, säger Ville Bexander.

Handboken finns i fysisk form, men under 2021 planerar man att göra en digital version också.

Ville-rund.png
    Ville Bexander
Lättare-att-bygga-rätt-BBR-handbok-Linda.png
    Linda Widmark

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även