/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Nu blir populära Heta Arbeten-utbildningen ännu bättre

Nu blir populära Heta Arbeten-utbildningen ännu bättre

Någon som svetsar och en bild på Björn Wennerholm och Anders Wigzell

Brandskyddsföreningens populära behörighetsutbildning i Heta Arbeten får ny kostym inför kommande utbildningsperiod, efter en grundlig analys om behov och önskemål.

Svetsning, skärning och lödning är några exempel på heta arbeten som medför en risk för brand på en byggarbetsplats eller annan tillfällig arbetsplats. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbete flera allvarliga bränder vilket ledde till att försäkringsbolagen tillsammans med Brandskyddsföreningen började titta på olika sätt att förebygga bränder och minska skadorna. Att höja kunskapsnivån sågs som en viktig del i det arbetet och ansvaret för att utbilda ­instruktörer blev Brandskyddsföreningens. Centralt i konceptet Heta Arbeten® är de 14 säkerhetsregler som hjälper utövaren att göra rätt och undvika brand. Utbildningen uppdateras löpande och vart femte år, när det är dags för instruktörerna att förnya sin certifiering, brukar också större ändringar i materialet genomföras. Första januari 2020 är ett sådant datum – då påbörjas en ny utbildningsperiod för Heta Arbeten®.

– Det gäller att vara ödmjuk inför ett sådant arbete. Vi har lyssnat på deltagare, branschexperter, försäkringsbolag och instruktörer för att höra hur de vill att utbildningen ska utvecklas. Utbildningen har funnits sedan 1990 och är väldigt uppskattad. Nu har vi tittat på vad som går att justera för att göra den ännu bättre, säger Anders Wigzell, projektledare på Brandskyddsföreningen.

De personer som tidigare har arbetat med att utbilda ­instruktörer har denna gång kommit in i ett tidigare skede och påverkat utformningen av innehållet.

– Arbetet har sett lite annorlunda ut för utbildnings­perioden 2020. Vi satte ihop en grupp av blivande huvud­instruktörer som under ett års tid har jobbat fram förslag på revideringar och utveckling av materialet. Arbetet har föregåtts av de undersökningar som Brandskyddsföreningen har genomfört där man tagit in information från alla deltagare, säger Björn Wennerholm, huvudinstruktör.

Han ska under hösten tillsammans med övriga kollegor utbilda instruktörer över hela landet som i sin tur sedan ska utbilda hetarbetarna.

– De som har gått utbildningen tidigare kommer att känna igen vissa delar som till exempel regelverk och försäkringsvillkor, men det finns en otrolig kompetens hos Brandskyddsföreningen som hela tiden jobbar för att skapa ett brandsäkrare Sverige. De har gjort utredningar och tittat på alla olyckor som orsakats av heta arbeten, säger Nicklas Larsson, huvudinstruktör.

Utbildning efter förkunskaper

Tidigare har alla instruktörer gått samma utbildning, oberoende av förkunskaper men det är något Brandskyddsföreningen har ändrat på inför den nya utbildningsperioden. För de som gick förra utbildningsperioden gäller fortfarande två utbildningsdagar, men nya instruktörer genomgår en för­beredande dag för att tillgodogöra sig vissa baskunskaper.

– Tidigare har vissa instruktörer som gått utbildningen haft för kort erfarenhet inom området och för grunda kunskaper. Tanken är inte att de ska lära sig regelverket när de kommer till utbildningen utan det ska redan sitta på plats, säger Nicklas Larsson.

För att instruktörsutbildningarna ska bli så effektiva som möjligt förväntas deltagarna ha läst på ett instuderingsmaterial innan kursen börjar. Precis som tidigare kommer det att finnas tryckt utbildningsmaterial, men i år har mycket fokus lagts på att också digitalisera materialet.

– Det har varit ett önskemål från deltagarna. Nu har vi utvecklat en digital kunskapsbank för instruktörer och hetarbetare kopplat till hetaarbeten.se. Den ska vara lätt att nå via mobil eller surfplatta. Om en hetarbetare eller brandvakt snabbt behöver fräscha upp sina kunskaper om en regel de lärt sig på utbildningen ska den finnas lättillgänglig, säger Anders Wigzell.

Ett annat stort steg i Brandskyddsföreningens digitaliseringsprocess är att tillstånds- och kontrollistan nu finns tillgänglig digitalt. I dagsläget går det bland annat att få tillgång till viktig information på olika språk och att signera tillstånd direkt i mobilen.

– Många av de digitala verktygen kommer att göra det lättare för oss att kontinuerligt ha kontakt med instruktörerna. Vi har moderna verktyg som hela tiden uppdateras och som underlättar kommunikationen med instruktörer och het­arbetare, säger Nicklas Larsson.

Fokuserar på pedagogik

Utöver stora tekniska förbättringar är en av de största förändringarna att utbildningen nu kommer att fokusera mer på pedagogik. Eftersom instruktörerna läser in mycket av studiematerialet innan själva utbildningen börjar, läggs större vikt på att diskutera utmaningar, öva på presentationsteknik samt på pedagogik.

– Vi har märkt att det finns lite brister på det planet och det har funnits önskemål om att få mer kunskap om hur man bäst lär ut. Målet är att hetarbetarna som går utbildningen inte bara ska lära sig för stunden utan också använda kunskaperna i verkligheten. Ledordet här har varit att jobba med kvalitén, inte bara innehållsmässigt utan också med lärandet. Målet är att bättre nå fram till slutmottagarna, säger Björn Wennerholm.

Bland annat kommer instruktörerna under utbildningen få träna på att presentera inför grupp och ge varandra feedback.

– Vi vill skapa en utbildning som är så likvärdig som möjligt över hela landet. När vi tar fram utbildningsmaterial börjar vi hos slutkunden och tittar på vilka utmaningar de kan möta. När vi tar fram material för instruktörer finns det vissa frågor som vi vill att de lägger mer krut på. De får en presentation från oss som innehåller filmer, bilder och text som driver utbildningen framåt, men som också lämnar tillfällen för diskussion, säger Anders Wigzell.

De nya instruktörerna utbildas under hösten och från och med januari 2020 är det hetarbetarnas tur att få ta del av den nya utbildningen. När det gäller behörighetsutbildningen har fokus legat på att tillgängliggöra innehållet genom att se över språk, bilder och övningar. Många branscher där heta arbeten förekommer, till exempel inom bygg och industri, förändras snabbt och uppdateringarna av materialet tillsammans med de digitala tjänsterna ska göra det enklare att kontinuerligt uppdatera informationen för att hålla sig i framkant.

– Jag tyckte att vi hade en bra utbildning för fem år sedan, men i den här branschen är fem år en otroligt lång tid. Vi har helt nya byggmaterial idag, arbetskraft från andra länder och nya arbetsprocesser. Om vi inte regelbundet ser över och uppdaterar vår utbildning finns risken att bränderna ökar, säger Nicklas Larsson.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-09-17

Se även