/ Nyheter / Heta Arbeten® laddar med uppdaterad och ännu mera branschanpassad utbildning

Heta Arbeten® laddar med uppdaterad och ännu mera branschanpassad utbildning

Brandskyddsföreningen stärker skadepreventionskoncept Heta Arbeten® för att hålla nere bränder och skadekostnaderna för bränder orsakade av heta arbeten. Just nu pågår ett intensivt arbete inför den nya utbildningsperioden som startar i januari 2020. "Vi har lagt ned mycket arbete på att branschanpassa olika moment i utbildningen", säger Sofie Strömberg, projektledare Heta Arbeten® 2020 och kvalitetsansvarig.

Vad kan deltagarna förvänta sig av den nya utbildningsperioden för Heta Arbeten® när den startar i januari nästa år?   

–De kan förvänta sig en uppdaterad och mer branschanpassad utbildning. Vi har fokuserat på att anpassa utbildningen utifrån hur vår omvärld ser ut just nu. Under den nya utbildningsperioden kommer alla som ska vara hetarbetare, brandvakt eller tillståndsansvariga få kunskaper som är tydligt kopplade till den dagliga verksamheten.  

–Vi arbetar mycket med kvalitet och uppföljning och de behov, tankar och idéer som deltagare, instruktörer, beställare och försäkringsbolag har uttryckt finns med när vi utvecklar utbildningen. En spännande nyhet är att deltagarna kommer att komma åt viktiga delar av utbildningsmaterialet digitalt. 

Vad innebär den nya utbildningsperioden för de som redan är instruktörer i Heta Arbeten®? 

– Alla instruktörer som vill fortsätta att utbilda i den nya utbildningsperioden behöver uppdatera sina kunskaper och gå en ny utbildning. Den nya instruktörsutbildningen är framtagen i nära samarbete med arrangörer och instruktörer. Ett stort önskemål har varit att jobba mer med pedagogik under utbildningen, och det har vi tagit fasta på. I höst erbjuder vi instruktörsutbildningar för den nya utbildningsperioden 2020-2024 över hela landet.

Ni har precis lanserat en ny grundutbildning för instruktörer. Till vem riktar den sig och vad får man lära sig? 

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är en förkunskapsutbildning på en dag som vänder sig till dig som vill utbilda i Behörighetsutbildning Heta Arbeten®, men som inte varit instruktör under perioden 2015–2019. Vi har sett att nya instruktörer har behov av mer förkunskap om delar i utbildningen som är viktiga, men bitvis komplexa.  

– Vi ser också att nya instruktörer, för att vara rustade att själva stå och hålla utbildningar, behöver öva praktiskt på att tala inför andra och att anpassa sitt budskap efter mottagaren. Det är några delar som ingår i den nya utbildningen. 

Med snart trettio år i branschen och flera hundratusentals utbildade hetarbetare genom åren har skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® bidragit till att minska skadekostnaderna med 75 procent för bränder orsakade av heta arbeten. Vilken har den största utmaningen varit under de här åren?  

– Samhället, arbetsmetoder och byggnadstekniker förändras hela tiden och den stora utmaningen är att fortsätta arbetet med hålla nere skadekostnaderna på den låga nivå vi har nu.  Vi tittar hela tiden på hur vi kan utvecklas och fortsätta att vara bäst på det vi gör. 

Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska utföras av certifierade hetarbetare.  Hur ser ert samarbete med försäkringsbolagen ut? 

– Vi har ett nära och mycket konstruktivt samarbete med försäkringsbolagen sedan många år. I början på 1990-talet tog Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen fram säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®. Idag finns säkerhetsreglerna Heta Arbeten® inskrivna i försäkringsvillkoren. 

– Än idag är försäkringsbolagen aktiva i våra utskott samt Utbildningskommittén för Heta Arbeten®, där förankring av all utveckling sker. Här säkerställer vi att skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® möter försäkringsbolagens och våra andra intressenters behov.   

Under åren har ni även byggt upp ett brett kontaktnät. Hur ser ert samarbete med olika branscher ut? 

– I våra utskott samverkar vi med representanter från branscher som påverkas av heta arbeten, bland annat bygg, industri och fastighetsförvaltning, och från flera stora företag. 

I januari lanserades en digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®. Hur förenklar den arbetet ute i industrin och på byggarbetsplatser? 

– Den har gjort det möjligt att smidigare utfärda tillstånd eftersom du alltid har listan med dig i din mobiltelefon eller läsplatta. Dessutom kan tillståndsgivning och signering ske direkt på plats. Du kan också dokumentera genom att fotografera på plats och enkelt växla mellan olika språk. På så vis höjs både säkerhet och effektivitet.  
Läs mer här om den digitala tillstånd- och kontrollistan.

Besök Heta Arbeten® på www.hetaarbeten.se

 

Publicerad 2019-05-24