/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Efterlyses: Mer sprinkler!

Efterlyses: Mer sprinkler!

Ett brännskadad höghus i Bronx samt människor och brandmän och en närbild på vattensprinklers
Om höghuset i Bronx hade haft sprinkler hade sannolikt färre människor omkommit och skadats i branden. Foto: TT

En ny amerikansk forskningsrapport visar på nyttan med sprinklersystem: de räddar både liv, hälsa och egendom. Det största problemet med sprinkler i USA är att de inte finns på tillräckligt många ställen, konstaterar rapportförfattaren – en bild som också tycks gälla för Sverige.

Söndagen den 9 januari kablades bilder ut över världen från en omfattande höghusbrand i Bronx i New York, USA. Ett värmeelement i en lägenhet på andra och tredje våningen hade fattat eld och personen som bodde där flydde ut, men lägenhetsdörren stängde inte sig själv som den skulle. Det resulterade i att röken snabbt spred sig upp genom 19-våningshuset, vilket fick förödande konsekvenser. 17 personer, varav åtta barn, dog av rökförgiftning när de försökte fly och ytterligare 44 personer skadades. Efter branden har röster höjts för att införa krav på sprinklersystem i alla bostadshus i New York.

Om huset i Bronx hade haft sprinkler hade sannolikt färre människor omkommit och skadats i branden, åtminstone om man tittar på statistiken. I en färsk forskningsrapport från den internationella organisationen National Fire Protection Association, NFPA, har man gått igenom samtliga byggnadsbränder i USA från 2015 till 2019 och jämfört konsekvenserna beroende på om byggnaden hade sprinkler eller inte.

– Det största problemet med sprinkler? De finns inte på tillräckligt många ställen. Vår rapport visar att fastigheter med sprinklersystem har färre omkomna och skadade vid bränder. I de flesta verksamheter minskar också egendomsskadorna, säger Marty Ahrens, forskningschef inom brandanalys på NFPA och författare till rapporten ”US Experience with Sprinkler”. Rapporten visar också att den vanligaste orsaken till att sprinklersystem inte fungerade vid bränder, var att systemet stängdes av någon gång före branden.

Svensk statistik saknas

Jens Hjort, Brandskyddsföreningens expert på släcksystem, tycker att den amerikanska rapporten är intressant, men inte förvånande.

– Rapporten bekräftar än en gång det som tidigare studier har visat: att sprinkler räddar både liv och egendom. Minskningen av skadans omfattning är så stor att det bör vara uppenbart för var och en att det finns en otvetydig nytta och besparing med att ha sprinkler i sin byggnad eller verksamhet, säger Jens Hjort, och fortsätter:

– En samhällsekonomisk beräkning av kostnad och nytta kan inte alltid visa detta på samma sätt, men för den enskilde personen eller företaget är det viktigt att vara medveten om att det finns ett mycket tillförlitligt sätt att skydda sig mot stora och allvarliga konsekvenser av en brand.

Motsvarande statistik finns inte i Sverige, då de uppgifter som inkommer via räddningstjänstens insatsrapporter har för låg detaljnivå för att kunna sammanställas. Vid några tillfällen har det dock gjorts bearbetningar av informationen och dessa har då visat på liknande uppgifter för Sverige. Till exempel i rapporten ”Tillförlitlighet för automatiska sprinkleranläggningar” som Lunds tekniska högskola gav ut 2008. Den visade bland annat att tillförlitligheten för automatiska sprinkleranläggningar i Sverige – det vill säga sannolikheten att de fungerar som avsett – var 92 procent.

Boendesprinkler gör stor skillnad

Rapporten ”US Experience with Sprinkler” innehåller också ett avsnitt specifikt om bostadsbränder.

– Trots det faktum att fler människor omkommer vid bostadsbränder än vid andra bränder, fanns sprinkler endast i sju procent av de rapporterade bostadsbränderna, säger Marty Ahrens.

Också i Sverige står bostadsbränder för de flesta dödsfallen och med cirka 24 000 bränder per år är bostäder dessutom det vanligaste brandobjektet här. För att rädda liv – och samtidigt begränsa egendomsskador och bidra till en bättre miljö – kan man installera boendesprinkler, det vill säga sprinklersystem som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Precis som flera tidigare studier visar den nya amerikanska rapporten att boendesprinkler gör stor nytta: dödsfrekvensen är hela 88 procent lägre vid bränder i bostäder med sprinkler, jämfört med bränder i bostäder utan sprinkler.

– Det är en mycket imponerande siffra. Likaså att skadekostnaderna vid bostadsbränder minskar med 62 procent om det finns sprinkler. Kanske borde större fastighetsägare och försäkringsbolag i Sverige se på boendesprinkler ur ett rent ekonomiskt perspektiv – bostadsbränder i Sverige kostar drygt en och en halv miljard kronor varje år, säger Jens Hjort.

Missvisande bild i media

Marty Ahrens på NFPA konstaterar att det behövs fler sprinklersystem i USA och Jens Hjort menar att detsamma gäller i Sverige, också för verksamheter som inte omfattas av lagkrav på sprinkler.

– Att uppfylla miniminivån i våra byggregler innebär inte att man är skyddad mot de katastrofala följder som en brand kan innebära, och det är tråkigt att höra företagsledare framhålla att de har uppfyllt alla lagkrav när fabriken har brunnit ner, säger Jens Hjort. En utmaning när det gäller sprinklersystem – åtminstone i Sverige – är den okunskap som tycks finnas hos allmänheten, och som gör att en felaktig bild av sprinkler ibland målas upp i media, berättar Jens Hjort. I mitten av mars kunde man till exempel läsa en lokaltidningsrubrik om att en matbutik i Karlskrona tvingades hålla stängt på grund av en vattenskada, och orsaken var att sprinkleranläggningen hade löst ut.

– Läser man artikeln mer noggrant förstår man att det hade uppstått en brand som var så kraftig att sprinklersystemet hade aktiverats och bekämpat branden framgångsrikt. I stället för en stor skada räcker det med att sanera bort vatten från golvet – en mycket liten vattenmängd jämfört med om räddningstjänsten varit tvingad att göra en släckinsats. Så i stället för en rubrik om vattenskada borde det ha stått att sprinklersystemet räddade butiken från en storbrand, säger Jens Hjort.

New York stärker brandsäkerheten

Samma vecka som Karlskronaborna kunde läsa om vattenskadan i matbutiken, var rubrikerna om sprinklersystem i New York desto mer positiva. Som en följd av den katastrofala branden i Bronx utfärdade stadens borgmästare Eric Adams en verkställande order om att stärka brandsäkerheten.

– Vi måste arbeta för att utrusta varje New York-bo och varje byggnad i staden med verktyg som förhindrar en obeskrivlig tragedi liknande den vi såg för två månader sedan, sa Eric Adams i samband med att han presenterade åtgärderna.

Den verkställande ordern kommer att öka samarbetet och informationsutbytet mellan stadens lokala myndigheter för att öka efterlevnaden av befintliga brandskyddslagar, och man ska gå ut med en bred informationskampanj om brandsäkerhet. Borgmästare Eric Adams meddelade också att staden ska samarbeta med kommunfullmäktige för att anta ytterligare lagstiftning om brandskydd – bland annat gällande sprinklerkrav i befintliga byggnader.

Efterlyses-mer-sprinkler-Marty.png
     Marty Ahrens
Efterlyses-mer-sprinkler-Jens.png
       Jens Hjort

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-25

Se även