Styrelsen

Styrelsen i Brandskyddsföreningen Västernorrland består av följande personer:

 
Ordförande: Mikael Schéele Länsförsäkringar  
       
Vice ordförande: Henrik Höglund Ocab  
       
 Ledamöter: Anton Hörnqvist Medelpads Räddningstjänstförbund  
  Nina Ulander Region Västernorrland  
  Hans Magnusson Trygg Hansa  
  Lars-Göran Nilsson NP3 Fastigheter  
  Fredrik Danielsson Nouryon  
  Micael Hörnberg AFRY  
       
Suppleant: Mikael Edlund BAE Systems Hägglunds AB