/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala / Utbildning / Hjärt- och Lungräddning Stockholm

HLR, Hjärt- och Lungräddning Stockholm

HLR dockor

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR, hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – du kan vara den som kan ingripa.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra HLR, Hjärt- lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Omfattning

ca. 2 timmar teori och praktik

Förkunskap

Ingen men deltagaren ska vara minst 15 år för att få gå utbildningen.

Övrigt

På mindre än två timmar lär du dig att agera vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker. Alla övar praktiskt på var sin docka. Du kan göra en skillnad genom att veta hur du ingriper. Boka utbildningen och håll den aktuell genom att repetera!