Brandskyddsutbildning Stockholm

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera.

Syfte
Deltagarna ges kunskaper enligt principen:

Brands uppkomst
Trygg utrymning
Hindra brandspridning
Underlätta släckning

Målgrupp
Industri – Kontor
Sjukvård– Äldre- och barnomsorg med flera

Innehåll

Brandorsaker Brandrisker
Brands uppkomst – Brandförloppet
Släckmedel och släckverkan
Förebyggande åtgärder mot brand
Praktiska släckövningar
Innehållet anpassas efter kundens önskemål

Tid
4–8 timmar

Deltagare
Max 20 deltagare