/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen har arbetat fram en metod och produkter som hjälper dig ta kontroll över ditt företags rutiner att hantera brandskyddet. Med hjälp av Handboken IBK, som ingår i utbildningen, kan du steg för steg bygga upp och dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete.

Mål
Efter utbildningen har du fått de kunskaper du behöver för att kunna bygga upp och dokumentera ditt företags systematiska brandskyddarbete.

Målgrupp
Personer med ansvar för brandskyddet till exempel brandskyddsledare, chefer och personer som behöver vara engagerade i brandskyddsfrågor.

Innehåll
Lagen om skydd mot olyckor, systematisktiskt brandskyddsarbete, de olika stegen i metoden Intern Brandskyddskontroll.

Tid
Heldag

Deltagare
Max 20 deltagare

Boka utbildningen här