Heta Arbeten

I samarbete med räddningstjänsterna i Skåne bedriver Brandskyddsföreningen Skåne utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är också erfarna brandbefäl som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.

Målsättning
Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Innehåll

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta Arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Tid
Utbildningen omfattar sju lektionstimmar och avslutas med en praktisk övning med handbrandsläckare.

Övrigt
Heta arbeten-utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-årsperiod. Certifikatet gäller i Norden. 

Pris

Från 2015 har utbildningen för Heta Arbeten genomgått en större revidering, både för arrangör, instruktör och deltagare.

Nytt är att en certifieringskostnad tillkommer om 200 kr/år och tas ut som en engångskostnad 1000 kr exkl moms vid kurstillfället.

Utbildningsavgiften 2018 är 2150 kr exkl moms + certifieringskostnad 1000 kr exkl moms.