Heta Arbeten®

I samarbete med räddningstjänsterna i Skåne bedriver Brandskyddsföreningen Skåne utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är också erfarna brandbefäl som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.

Målsättning
Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Innehåll

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta Arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Tid
Utbildningen omfattar sju lektionstimmar och avslutas med en praktisk övning med handbrandsläckare.

Pris
Utbildningsavgiften för 2020 är 3250 kronor exkl. moms, inkl. certifieringsavgift.

Övrigt
Heta arbeten-utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-årsperiod. Certifikatet gäller i Norden. 

Medtag giltig Id-handling till kurstillfället, obligatorisk identitetskontroll för att kunna deltaga.

Certifieringstestet ska göras på plats, medtag uppkopplad smartphone/surfplatta för enklast hantering.

Vi är ett ackrediterat utbildningsföretag för ID06. Kontakta oss innan kurstillfället om ni önskar registrering. Tillägg 200 kronor exkl. moms per deltagare.

Logga-Id06-år-2019.png

Boka utbildningen här