/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Utbildning / Anläggningsskötare Brandlarm Skåne

Anläggningsskötare Brandlarm Skåne

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Mål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Innehåll

  • Risker
  • Brandkunskap
  • Lagar och regler
  • Teknik
  • Detektion
  • Organisation
  • Praktik

Avsedd för

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110 Regler för brandlarm.

Utbildningens längd

7 lektionstimmar

Boka utbildningen här