Föreståndare Brandfarlig vara - mindre omfattning Kalmar

En tankstation

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Innehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillsånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vi olyckor


Målsättning
Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp
Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarliga varor av mindre omfattning.

Utbildningens längd:
8 tim

Pris
3 050 kr exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Några praktiska övningar utomhus, tag kläder efter aktuellt väder.