/ Press / Pressmeddelanden / Unga svenskar oroliga för fler skogsbränder

Unga svenskar oroliga för fler skogsbränder

En tjej på en äng vänder ansiktet bort från kameran

2018-10-30. Tre av fyra unga svenskar, 72 procent, är oroliga för att antalet skogsbränder ska öka i framtiden på grund av klimatförändringarna. Det visar en ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen, som nu höjer beredskapen för ytterligare naturkatastrofer.

– Skogsbränder kommer sannolikt att bli allt vanligare i Sverige. Att den yngre delen av befolkningen känner oro är ett tecken på medvetenhet och engagemang. Nu måste samhället stå redo för att förebygga skogsbränder och minimera konsekvenserna av dem, säger Jesper Boqvist, operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

En ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen visar att tre av fyra unga svenskar, 72 procent, är oroliga för att antalet skogsbränder ska öka på grund av klimatförändringarna. Hos befolkningen i stort är siffran 56 procent.

Totalt härjade cirka 300 större skogsbränder i Sverige i somras. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning hade en viktig samordnande roll och bidrog med skadeinventering, analys av spridningsrisk, planering av eftersläckning samt stöd vid evakuering av boende. Med lärdomar från tidigare skogsbränder och översvämningar lanserar man nu konceptet Naturskadehändelser, i syfte att öka beredskapen och underlätta kostnadseffektiva insatser i tidiga skeden.

– Det är svårt att förutsäga vilka konsekvenser klimatförändringarna kommer att få i Sverige, men vår ambition är att stå rustade för i princip alla typer av naturkatastrofer. Ju tidigare vi involveras i räddningsarbetet desto bättre kan vi minimera följderna av exempelvis en översvämning eller skogsbrand, säger Jesper Boqvist.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning är en världsunik verksamhet som hjälper skadedrabbade och minimerar konsekvenserna efter olyckor. Insatserna kan innebära sanering efter brand- och vattenskador, att rädda värdefulla föremål från att förstöras eller att skapa en hinderfri väg efter en trafikolycka. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har också avtal med Sveriges samtliga räddningstjänster.

Fakta: Om Naturskadehändelser
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har inom konceptet Naturskadehändelser utvecklat sju tjänsteområden som tillsammans täcker in och minimerar konsekvenserna av i princip alla typer av naturkatastrofer:

De sju nya tjänsteområdena är:

  • Förebyggande information till målgrupper och åtgärder vid hot om skada.
  • Kartläggning av skadeomfattning samt ägar- och försäkringsförhållanden.
  • Koordinering och prioritering av åtgärder utifrån tillgängliga resurser.
  • Regelbunden lägesuppföljning och information till målgrupper och drabbade.
  • Koordinering av inblandade aktörer.
  • Effektivt efterarbete.
  • Samverkan med experter och entreprenörer.

Målgrupperna är försäkringsbolag, skogsbolag, företag och myndigheter som Länsstyrelser och kommuner.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 21–27 september 2018. 1 000 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Är du orolig för att antalet skogsbränder ska öka på grund av klimatförändringarna i framtiden?

  Samtliga åldrar Ålder 18-29
Ja, mycket orolig 13% 22%
Ja, ganska orolig 43% 50%
Nej, inte särskilt orolig 37% 23%
Nej, inte alls orolig 6% 4%
Tveksam, vet ej 1% 0%


För mer information, kontakta gärna:
Jesper Boqvist, Operativ chef Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, 08-588 474 44, jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även