/ Nyheter / Nytt koncept höjer beredskapen vid naturkatastrofer

Nytt koncept höjer beredskapen vid naturkatastrofer

Foto – Skott efter skogsbrand: Mattias Ermanbrix

Efter sommarens skogbränder höjer nu Brandskyddsföreningens Restvärderäddning förmågan vid naturkatastrofer med tjänsten Naturskadehändelser. ”Vi har identifierat sju områden där vi kan ta oss an de komplexa utmaningar som följer i spåren av naturkatastrofer och samtidigt minska lidande och ekonomisk skada hos de som drabbas”, säger Jesper Boqvist, operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Sommarens skogsbränder tillhör de största i modern tid i Sverige. Totalt brann 24 000 hektar skog. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, RVR, har haft en hektisk sommar efter att ha tagit en samordnande roll vid bränderna i Värmland, Dalarna, Jämtland och Gävleborg.

­– Det har varit väldigt intensiva veckor där våra restvärdeledare bistått med alltifrån inventering av skador, analys av brandspridningsrisk till planering av arbete med eftersläckning och bevakning, samordning av resurser för eftersläckning och bevakning samt stöd efter evakuering av boende, säger Jesper Boqvist.

12 restvärdeledare har varit delaktiga i räddningstjänstens, kommunernas och länsstyrelsernas staber under juli och delar av augusti.

­– Eftersom vi blev inkopplade så tidigt i ett flertal av räddningsinsatserna kunde vi snabbt få igång det viktiga samordningsarbetet. Det gjorde att vi kunde planera efterarbetet effektivt och därmed rädda stora värden i både fastigheter och mark för bland annat skogsägare.

–  Vårt arbete har varit mycket uppskattat av både drabbade mark- och fastighetsägare och deras försäkringsbolag samt även kommuner och länsstyrelsen, säger Jesper Boqvist

Med lärdomarna från sommaren och från tidigare skogsbränder lanserar Brandskyddsföreningen Restvärderäddning konceptet Naturskadehändelser.

– Klimatförändringarna leder sannolikt till att vi kommer att få se den här typen av extremväder allt oftare i Sverige. Den nya tjänsten ska täcka in och minimera konsekvenserna av olika typer av naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar, ras och skred, säger Jesper Boqvist.

Därmed utökar Brandskyddsförenings Restvärderäddning sitt uppdragsområde. Sju huvudområden ingår in den nya tjänsten; Förebyggande information och åtgärder vid hot om skada, kartläggning av skadeomfattning samt ägar- och försäkringsförhållanden, koordinering och prioritering av åtgärder utifrån tillgängliga resurser, regelbunden lägesuppföljning och information till målgrupper och drabbade, koordinering av inblandade aktörer, effektivt efterarbete och samverkan med experter och entreprenörer.

– Eftersom vi på ett så tidigt stadium ingår i stabs- och ledningsarbetet och samtidigt fungera som en länk mellan drabbade och deras försäkringsbolag har vi de bästa förutsättningarna att göra skillnad vid naturkatastrofer, säger Jesper Boqvist.

 

Publicerad 2018-09-25

Se även