/ Press / Pressmeddelande / Idag är det brandvarnardagen

Idag är det brandvarnardagen

Person testar brandvarnare i taket

Årligen inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår. Den 1 december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare

I Sverige är den vanligaste brandorsakerna glömd spis och soteld i skorsten och det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. I år när energipriserna är extra höga är risken stor att fler väljer att elda i kaminen för att dra ner på elkonsumtionen – Brandskyddsföreningen uppmanar därför alla att se över sitt brandskydd hemma och kontrollera att brandvarnaren fungerar.

– För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att upptäcka den tidigt, och här är en fungerande brandvarnare till stor hjälp. Det är när du sover är du mest försvarslös mot rök och brand, det är därför bra att ha en brandvarnare i eller utanför sovrummet. Man kan se det som en bra och billig livförsäkring för de flesta, säger Björn Almberger, expert på brandlarm och brandvarnare på Brandskyddsföreningen.

– Vi testar tyvärr vår brandvarnare för sällan. Risken är att många känner en falsk trygghet och den dagen något allvarligt händer så visar det sig att man har glömt en så enkel sak som att byta batterier, tillägger Björn Almberger.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:

  • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.
  • Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.
  • Glöm inte brandvarnare i stugan och båten – och ta gärna med en resebrandvarnare på resan.
  • Se till att få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Se MSB och registrera dig.

Så testar du din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Fler tips

Läs gärna mer i Brandskyddsföreningens Goda Råd-blad om brandvarnare.

Se också vår information om hur du undviker brand i hemmet.

Ta gärna också del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis.

Under december månad pågår också Brandskyddsföreningens kampanj ”Brandsäkert boende” som lyfter brandsäkerhet för äldre, riskutsatta och ensamboende.

Vad är brandvarnardagen?

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. Brandskyddsföreningen och MSB uppmärksammar varje år Brandvarnardagen med aktiviteter i kampanjen Aktiv mot brand. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Björn Almberger, expert, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 34 eller mail: bjorn.almberger@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Källa befolkningsutvecklingen: Statistiska centralbyrån (SCB)
Källa statistik bostadsbränder: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)


Publicerad: 2022-12-01

Se även