/ Press / Pressmeddelanden / Idag är det brandvarnardagen

Idag är det brandvarnardagen

Person testar brandvarnare i taket

Årligen inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige. Dödsbränder sker främst i bostäder och förra året omkom 97 personer. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest bränder i hemmet uppstår. Den 1 december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

Glömd spis – vanligaste orsaken till bostadsbränder

I Sverige är de vanligaste brandorsakerna glömd spis och soteld i skorstenen och det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. Brandskyddsföreningen uppmanar därför alla att se över sitt brandskydd hemma och kontrollera att brandvarnaren fungerar.

– För att förhindra att en brand uppstår eller sprider sig är det viktigt att upptäcka den tidigt, här är en fungerande brandvarnare avgörande. Det är när du sover som du är mest försvarslös, det är därför bra att ha en brandvarnare i eller utanför sovrummet. Man kan se det som en bra livförsäkring, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

– Vi testar tyvärr vår brandvarnare för sällan. Risken är att många känner en falsk trygghet och den dagen något allvarligt händer så visar det sig att man har glömt en så enkel sak som att byta batterier, tillägger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:

  • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrummet och ha också en placerad nära köket.
  • Glöm inte brandvarnare i stugan och båten – och ta gärna med en resebrandvarnare på resan.
  • Se till att få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Se MSB och registrera dig.

Så testar du din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Fler tips

Läs gärna mer i Brandskyddsföreningens Goda Råd-blad om brandvarnare.

Se också vår information om hur du undviker brand i hemmet.

Ta gärna också del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis.

Vad är brandvarnardagen?

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen genom uppmaningen att testa sina brandvarnare hemma för att kontrollera att de fungerar. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Lars Brodin, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen, tel: 070-619 74 16 eller e-post: lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Publicerad: 2023-12-01

Se även