/ Om oss / Föreningen / Föreningsstämma / Årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Kallelse till Årsstämma i Brandskyddsföreningen Sverige

Tid: Torsdagen den 16 maj 2024, kl. 10:00-11:00

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22,  Stockholm

Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse har beslutat att det ska vara möjligt att delta på stämman även digitalt via Zoom. Deltagare som deltar digitalt är endast med som åhörare och kan ej rösta. Länk till Zoom kommer i bekräftelsemail efter anmälan.

Anmälan: Anmälan är stängd.

Röstning: Endast deltagare på plats kan rösta.

Fullmakt: Eventuell fullmakt samt behörighetshandling ska vara oss tillhanda senast den 14 maj, kl. 09:00. Skicka dokumenten till arsstamma@brandskyddsforeningen.se.

Vid stämman behandlas ärenden såsom Brandskyddsföreningens verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren. Vidare väljs ordförande, styrelseledamöter och revisorer till föreningen, det beslutas om medlemsavgift för 2025 samt arvode till styrelsen och revisorerna.

Av medlem eller lokal brandskyddsförening utsett ombud behöver kunna förevisa fullständiga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, fullmakt eller utdrag ur styrelseprotokoll med val av firmatecknare.

Ladda ner fullmaktsformulär (pdf)

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman (pdf)

Riksmöte

Efter stämman bjuder vi in till Riksmöte kl. 11.00-16.30. Separat anmälan krävs. Läs mer och anmäl dig här >