/ Nyheter / Att bara följa regler är inte nog: "Polarbrödsbranden borde vara en väckarklocka för många"

Att bara följa regler är inte nog: "Polarbrödsbranden borde vara en väckarklocka för många"

Foto t.v: RVR

DEBATT. Om det enda som krävs, för att en hel fabrik ska brinna ned, är att en brinnande degklump, på ett transportband av plast, oupptäckt leds in i en svåråtkomlig avsvalningsanläggning, innebär det i praktiken att företaget varje dag balanserar på gränsen till ett haveri. Givetvis är detta helt omedvetet men det är också det som är grundproblemet när det handlar om brandsäkerhet. Om inte någon med tillräcklig kompetens har brandsäkerhet som ett dedikerat uppdrag riskerar frågan att falla mellan stolarna.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bedömt att en utredning av omständigheterna kring branden kan ge viktiga lärdomar och är av stort allmänintresse. Branden påverkade inte bara företaget utan hela orten där fabriken är etablerad. Utredningen som MSB har gjort visar också att det har funnits flera brister i brandsäkerheten, även om alla formella krav har följts. Här följer bara några exempel.

Mindre brandincidenter som man var duktig på att hantera, sågs som en del av verksamheten och ledde inte till förbättringar av brandskyddet. Detektion av brand saknades därför på viktiga ställen. Varje gång Polarbrödsfabriken byggdes ut har formella krav följts, men förmodligen har ingen riskanalys gjorts för den nya helheten. Resultatet blev bland annat en brandcell som utökades 5 ggr till hela 9 350 kvm (idag får en brandcell vara högst 1250 kvm) och ett transportband i brännbar plast fanns nära ugnen.

På sin hemsida skriver Polarbröd:

Polarbröd hade ett helautomatiskt brandlarm vilket är ett högre skydd än lagkraven och MSB:s utredning visar att vi hade ett brandskydd som uppfyllde alla krav. Brandskyddet har reviderats regelbundet och all personal utbildades kontinuerligt. Men det räckte inte i det här fallet, och man kan alltid göra saker bättre.

Vad vi kan lära oss av den här händelsen är bland annat att det behövs en förståelse för att genom att bara följa lagkrav får man inte med automatik ett bra brandskydd i den meningen att företaget är bra rustat mot egendomsskador och driftavbrott. Den stora utmaningen för alla som driver en verksamhet är att genom riskanalyser upptäcka brandriskerna och hantera dem i förväg innan olyckan inträffar. Den kanske ännu större utmaningen är att få ett brandsäkerhetstänk att genomsyra hela organisationen och bli självklar del av verksamheten.

Det innebär att man behöver arbeta systematiskt med sitt brandskydd vilket också är ett lagkrav men lagstiftningen lämnar stort utrymme för egen tolkning och man kan fråga sig hur många det är som verkligen jobbar systematiskt med sitt brandskydd?

Med facit i hand är det lätt att peka på brister som i efterhand förefaller uppenbara men som var långt ifrån uppenbara där och då. Det finns även anledning för Brandskyddsföreningen att vara självkritisk då man kan fråga sig vilken nytta Polarbröd hade av att vara medlem i vår förening. Brandskyddsföreningen är ett nav för kunskap och forskning inom brandsäkerhet. Vi kommer efter Polarbröds olycka att rannsaka oss och se över hur vi kan nå ut ännu bättre med vår kunskap och hjälpa våra medlemmar framöver. Över hundra personer genomgår årligen Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddskoordinator och Brandskyddsledare, för att kunna ta rollen att vara brandskyddsansvarig i sin verksamhet. Men det borde egentligen vara många fler om man ser till antalet verksamheter i landet.

Den 27 januari 2021 togs det första spadtaget för fabriken i Älvsbyn som nu återuppbyggs. 183 nya miljoner investeras. Med kraft och snabbhet går det familjeägda bolaget, med verksamhet från 1878, vidare. På hemsidan skriver Polarbröd bland annat:

Direkt efter branden inventerade vi och gjorde en översikt av alla produktionslinjer i Bredbyn. Vi kompletterade med fler brandposter, har påbörjat att installera sprinklers och ska installera kameraövervakning efter ugnarna.

Naturligtvis tar vi också med erfarenheterna till vårt nya bageri i Älvsbyn. Ett exempel på det är sprinklers, kameraövervakning efter ugnarna, nya brandcellsgränser och rökgasevakuering mm. Vi har också tagit hjälp av ett externt brandskyddsföretag för att göra en översyn av brandskyddet.

Det viktigaste i hela denna tragiska händelse var att ingen kom till skada. De lagar och regler som ställs på brandsäkerhet i byggnad syftar i första hand till att skydda och rädda liv. Personalen som var på plats agerande föredömligt och utrymningen fungerade enligt plan.

Många lärdomar är alltså gjorda. Vi får hoppas att Polarbröd även investerar i brandsäkerhetskompetens och ser till att det finns någon som har till uppgift att ha fullt fokus på brandsäkerheten.

Avslutningsvis några enkla råd för ett metodiskt brandsäkerhetsarbete:

  • Ha brandsäkerhet som stående punkt på mötesagendor.
  • Genomför rutinmässigt riskanalyser i samband med ombyggnationer eller andra ändringar i verksamheten.
  • Som chef, föregå med gott exempel, följ regler och rutiner, delta på övningar och utbildningar.
  • Som VD, se till att det alltid finns någon eller några, med tillräcklig kompetens, som har fokus på brandskyddsarbetet. Följ upp resultatet av deras arbete och sträva efter ständiga förbättringar.

Lars Brodin, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen 

Publicerad: 2021-03-22