/ Nyheter / Nya regler – sprinklersystem anslutna till kommunalt vatten

Nya regler – sprinklersystem anslutna till kommunalt vatten

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät. "Syftet med de nya reglerna är att ge vägledning åt alla som har till uppgift att få till en ansvarsfull användning av sprinkler och kommunalt vatten", säger Jens Hjort, expert släcksystem, på Brandskyddsföreningen.

Att förhindra brandskador med vattensprinklersystem är en effektiv metod. Över 90 procent av alla bränder släcks eller kontrolleras i byggnader med sprinklersystem. Jens Hjort, expert släcksystem Brandskyddsföreningen, arbetar med att ta fram kravdokument, regler och normer för att öka kvalitet och tillförlitlighet för sprinklersystem.

– Tillförlitligheten för aktiverade sprinklersystem bedöms till över 90 procent och de räddar både materiella värden och människor. Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att såväl minska brandskadekostnader som att rädda liv, säger Jens Hjort.

Regler för automatiska vattensprinklersystem finns idag beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och i SBF 501 Regler för boendesprinklersystem.

Nu finns det ett nytt regelverk SBF 142:2. Ett sprinklersystem ansluts alltid till en vattenkälla som till exempel en vattenledning genom direkt anslutning till allmän vattenledning genom anslutning eller som påfyllning till bassäng. Regelverket SBF 142:2 anger lämpliga krav och villkor för anslutning av sprinklersystem till allmän vattenledning.

Jens Hjort berättar att det nu finns detaljerade anvisningar för hur kapacitetsprov ska utföras, något som det ofta blir diskussion om ute i kommunerna. Regelverket öppnar och upp för vissa alternativ som kan sänka vattenhastigheten och minska arbetsbelastningen för VA-verken.

– Målet är att möjliggöra användning av sprinklersystem för brandskyddsändamål och samtidigt värna om en god vattenkvalitet, säger Jens Hjort.

Reglerna gäller från den 1 december 2018 och är framtagna av Brandskyddsföreningen. Under framtagningen har ett flertal VA-verk medverkat och gett bidrag till ett bättre regelverk.

– I Brandskyddsföreningens arbete för ett brandsäkrare Sverige ingår att vi bland annat ger ut regelverk och normerande riktlinjer inom brandsäkerhetsområdet. Och vi håller både utbildningar och seminarier inom området brandlarm och sprinkler, säger Jens Hjort.

I början av maj håller Brandskyddsföreningen en nyhetsdag för alla som är intresserade av det nya regelverket SBF 142:2.

 

Publicerad 2018-12-17