/ Nyheter / Brandskyddsföreningen vill brandsäkra Sveriges kommuner – Botkyrka först ut

Brandskyddsföreningen vill brandsäkra Sveriges kommuner – Botkyrka först ut

Under samlingsnamnet Brandsäker kommun gör Brandskyddsföreningen det enkelt att utbilda kommunanställda i brandsäkerhet. Botkyrka kommun är först ut och utbildar alla sina medarbetare. ”Det fina är att utbildningen anpassats efter våra sektorer och deras specifika utmaningar inom brandsäkerhet”, säger Erika Rönnestig, trygghets- och säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun.  

Brandskyddsföreningens nya koncept Brandsäker kommun öppnar upp för landets kommuner att ge alla anställda en grundläggande brandsäkerhetsutbildning. Webbutbildningarna tar utgångspunkt i den dagliga verksamheten för de som jobbar inom förskola, skola, vårdboenden och kontor.  

– Många av utbildningarna på marknaden idag är väldigt generella. Vi har istället anpassat webbutbildningarna till den ofta varierade verksamhet som bedrivs i landets kommuner där de anställda möter olika brandrisker beroende på vilken verksamhet de jobbar i, säger John Aunapuu, affärsutvecklare på Brandskyddsföreningen.  

Han påpekar att Brandsäker kommun är ett komplement till Räddningstjänstens lärarledda, praktiskagrundläggande brandsäkerhetsutbildningar för kommunanställda.  

– Räddningstjänsten har ett stort uppdrag där de ska utbilda många personer. Det kan leda till att det går lång tid mellan varje utbildningstillfälle för de anställda. Med vår webbutbildning kan man se till att de anställda håller sina kunskaper i brandskydd uppdaterade så ofta som varje år.  

– Sen ska man inte underskatta värdet av att de anställda kan göra utbildningen när de har tid. Man behöver inte ta in vikarier för att en medarbetare ska utbilda sig i brandsäkerhet, säger John Aunapuu.  

Botkyrka kommun kommer att låta alla sina medarbetare genomföra webbutbildningen Grundläggande brandsäkerhet för kommuner.  

– Vi tror att en interaktiv webbutbildning är ett bra sätt att höja kunskapen kring hur våra medarbetare kan arbeta förebyggande och få kunskap i konkret agerande vid händelse av en brand.  

– Att dessutom få genomföra utbildningen i en visuell och interaktiv miljö gör att det blir ett bra komplement till de riktlinjer och rutiner som finns i skriftlig form, säger Erika Rönnestig, trygghets- och säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun.   

Botkyrka kommun planerar att dra igång utbildningarna i januari 2020.  

Vi hoppas att våra medarbetare ska känna sig tryggare i hur de ska agerar om en brand uppstår. Samtidigt som verksamheterna stärker sin förståelse för vikten av ett kontinuerligt förebyggande brandskyddsarbete i sin verksamhet, säger Erika Rönnestig