/ Bereko / Roller och behörighet

Roller och behörighet

Tangentbord

Här nedan visas en kortfattad förklaring av de olika rollerna och deras olika behörigheter i systemet. Vi gör ingen skillnad på revisionsbesiktning och andra typer av kontroller i nedanstående beskrivning.

Försäkringsgivare

 • Anmäla och avanmäla besiktningspliktiga objekt.
 • Anmäla och avanmäla frivilliga objekt för periodisk kontroll.
 • Säkerställa rätt kunduppgifter.
 • Möjlighet att söka besiktningsobjekt.
 • Möjlighet att överta besiktningsobjekt från annat försäkringsgivare.
 • Möjlighet att ta del av utfärdade protokoll.
 • Behandla ansökan om undantag i besiktning.
 • Behandla ansökan om förlängd period.
 • Bevaka kommunikation från systemet, via t ex aviserad funktionsbrevlåda.

Försäkringstagare

 • Säkerställa att rätt användare har tillgång till systemet.
 • Säkerställa att alla objekt har rätt aviseringsmottagare.
 • Ta emot och bekräfta avisering om besiktning av elanläggning.
 • Välja uppdragstagare att utföra besiktning.
 • Åtgärda protokollförda och intyga anmärkningar, att de är åtgärdade för att erhålla EN-intyg i systemet. Det kan vid anmodan uppvisas för Elsäkerhetsverket eller försäkringsbolagen.
 • Möjlighet att ansöka om förlängd period.
 • Möjlighet att ansöka uppskov av besiktning , till exempel på grund av planerad ombyggnad.
 • Möjlighet att utse besiktningsingenjör som ombud.

Uppdragstagare

 • Bekräfta uppdrag.
 • Genomföra besiktning av elanläggning.
 • Utfärda protokoll med eventuella anmärkningar.
 • Behandla uppskov för anmärkningar.
 • Administrera uppdrag åt försäkringstagaren som ombud.
Se även