/ Objektregistret / Roller och ansvar

Roller och ansvar

Här nedan visas en kortfattad förklaring av dom olika rollerna och deras uppgifter i systemet. Vi gör ingen skillnad på revisionsbesiktning och andra typer av kontroller i nedanstående beskrivning.

Försäkringsgivare

 • Anmäla och avanmäla besiktningspliktiga objekt.
 • Anmäla och avanmäla frivilliga objekt för periodisk kontroll.
 • Säkerställa rätt kunduppgifter i objektregistret.
 • Möjlighet att söka försäkringsobjekt i register.
 • Möjlighet att överta försäkringsobjekt från annat försäkringsgivare.
 • Möjlighet att ta del av utfärdade protokoll.
 • Behandla ansökan om undantag i kontroll.
 • Behandla ansökan om förlängd kontrollperiod.
 • Bevaka kommunikation från systemet, via t ex aviserad funktionsbrevlåda.
 • Följa upp försäkringstagare som inte skött sina kontroller och åtgärder eller som inte svarat på kommunikationen från systemet.

Försäkringstagare

 • Säkerställa att rätt användare har tillgång till systemet (ansvarig-roll).
 • Säkerställa att alla objekt har rätt aviseringsmottagare.
 • Ta emot och bekräfta avisering om kontroll av elanläggning.
 • Välja uppdragstagare att utföra kontroll.
 • Upprätta avtal med uppdragstagaren om kontrollens genomförande.
 • Åtgärda protokollförda anmärkningar.
 • Bekräfta att alla anmärkningar är åtgärdade för att erhålla EN-intyg i systemet som vid anmodan kan uppvisas för Elsäkerhetsverket eller försäkringsbolagen.
 • Möjlighet att ansöka om förlängd kontrollperiod.
 • Möjlighet att ansöka uppskov i kontroll eller åtgärdade, till exempel på grund av planerad ombyggnad.
 • Möjlighet att ge fullmakt besiktningsingenjör eller besiktningspliktig fastighetsägare.

Uppdragstagare

 • Bekräfta uppdrag.
 • Genomföra kontroll av elanläggnin.
 • Bekräfta att kontroll är utförd.
 • Upprätta protokoll.
 • Spara protokollanmärkningar i systemet.
 • Behandla ansökan om förändring av protokoll.
 • Behandla uppskov för anmärkningar.
 • Hantera den administrativa delen i systemet för objekt där försäkringstagare delat ut fullmakt.

Handläggare

 • Bevaka processer.
 • Tillhandahålla support för de olika aktörerna.
 • Utveckla objektregistret.