/ Fortlöpande kontroll / 3 frågor Björn Viggeborn

Tre frågor till Björn Viggeborn

Björn Viggeborn

Björn Viggeborn är ansvarig för affärsområde Besiktning och Revision hos Brandskyddsföreningen och är även operativt ansvarig för elbesiktningsverksamheten inom Elektriska Nämnden. Här nedan svarar Björn på 3 frågor om fortlöpande kontroll.

Varför är det angeläget för fastighetsinnehavare att arbeta med fortlöpande kontroll av sin elanläggning?

Förutom att man då följer elsäkerhetslagen kan man genom att kontrollera sin elanläggning strukturerat och regelbundet förebygga risk för person- och egendomsskador och därmed undvika intäktsbortfall som till exempel ett driftstopp kan orsaka. 1 december uppdaterades föreskriften ELSÄK FS 2022:3 och ställer nu även krav på dokumentation av rutiner för den fortlöpande kontrollen.

Vad erbjuder Brandskyddsföreningen i dagsläget gällande kontroll av elanläggningar för fastigheter?

Brandskyddsföreningen driver och förvaltar elbesiktningsverksamhet under Elektriska Nämndens (EN) varumärke. Idag genomgår ca 45 000 svenska fastigheter och verksamheter elrevisionsbesiktning och år 2022 utfördes drygt 15 000 besiktningar. ENs auktoriserade besiktningsingenjörer kan hjälpa innehavare med riskbedömning och framför allt göra besiktningar där det behövs en sakkunnig med besiktningskompetens. Det är viktigt att säkerställa elsäkerheten med rätt kompetens i sin fastighet eller verksamhet.

Vad händer härnäst inom området hos Brandskyddsföreningen?

Vi kommer inom en snar framtid att erbjuda en besiktningsportal för att samla alla besiktningsobjekt med tillhörande dokument på ett ställe samt att dela med berörda parter. En digital drift- och underhållspärm för elbesiktning samt en kvalitetssäkrad besiktningsprocess för att kunna säkerställa att lagar och föreskrifter efterlevs. Vi kommer även att erbjuda utbildning inom området.

Se även