/ Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller hela avsnitt 5 i BBR 29 och ger dig en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och av tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden.

Köp handboken här

Alla våra utbildningar och produkter hittar du här.