/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Polarbröds väg tillbaka efter branden

Polarbröds väg tillbaka efter branden

Under våren och sommaren har Polarbröds nya bageri i Älvsbyn börjat ta form. Planen är att börja baka igen i oktober. Foto: Polarbröd

Efter storbranden förra året bygger Polarbröd nu upp verksamheten igen – och brandskyddet får ett särskilt fokus. Om detta kommer vd Anders E Johansson att berätta på Brandskyddsledardagarna i oktober.

Det är natten till måndagen den 24 augusti 2020. Polarbröds vd Anders E Johansson och koncern-vd Karin Bodin sitter i bilen för att köra de 26 milen från Umeå, där de båda bor, till Älvsbyn. Egentligen skulle de ha åkt dit senare på måndagen för att delta i invigningen av en helt ny bagerilinje. Man hade förberett för ett corona-anpassat arrangemang utomhus, med ett stort partytält längs den nybyggda delen av bageriet, och i stället för att klippa band skulle de skära itu ett två meter långt bröd.

Men nu blir det inte någon invigning. För ett par timmar sedan väcktes de av telefonsamtal från Älvsbyn om att Polarbröds bageri står i lågor. Medarbetarna på söndagens kvällsskift hade utrymt lokalerna snabbt och alla klarade sig utan fysiska skador, och nu var flera räddningstjänster på plats för att släcka branden.

– Vi drar igång krishanteringsarbetet från bilen, ringer runt för att samla ihop ledningen och har telefonmöte efter telefonmöte. Ibland pratar vi i två telefoner samtidigt, säger Anders E Johansson.

Men vid tretiden på natten kommer samtalet som ställer allt på sin spets, berättar han:

– Platschefen i Älvsbyn ringer och nästan skriker: ”Nu är det kört! Räddningstjänsten säger att bageriet inte går att rädda, det kommer att brinna upp.” Från att vi hade haft rena kommunikationscentralen där i bilen, blev det alldeles knäpptyst. Det kändes helt tomt. Men efter bara några sekunder vände sig Karin mot mig och sa: ”Anders, vi ska bygga upp det här igen.”

Stora omställningar

Den plötsliga tystnaden i bilen, och Karin Bodins ord som bröt den, är Anders E Johanssons starkaste minne från den natten.

– Hjärtat i vår verksamhet gick bokstavligt talat upp i rök. Vi tappade tre fjärdedelar av vår produktion över en natt och tvingades säga upp drygt hälften av alla medarbetare, säger han.

På onsdagen nio dagar efter branden samlade Polarbröd medarbetarna i en gymnastiksal, där Anders E Johansson meddelade samtliga kollektivanställda om uppsägning.

– Det var den jobbigaste stunden i samband med branden, när jag skulle se medarbetarna i ögonen och ge dem besked om uppsägning. Samtidigt spirade ändå hoppet, eftersom vi hade sagt till medarbetarna att vi skulle bygga upp bageriet igen medan branden fortfarande pågick. När man drabbas av en sådan här kris tror jag att det är viktigt att sätta upp en färdriktning framåt så snabbt som möjligt.

Företagets ledning definierade tre områden som de skulle prioritera: medarbetarna, kunderna och ett nytt bageri i Älvsbyn. De valde att pausa exportförsäljningen och gjorde investeringar i Polarbageriet i Bredbyn för att öka produktionen där, men tog också hjälp av andra bagerier för att kunna fortsätta leverera bröd. På Brandskyddsledardagarna i oktober kommer Anders E Johansson att berätta mer om företagets krishanteringsarbete, året efter branden och vilka erfarenheter de tar med sig.

– Vi har fått utmana oss själva och tänka på helt nya sätt gällande allt från produktutveckling till samarbeten, vilket har varit väldigt givande. Så det har också kommit mycket gott ur branden.

Viktiga utredningar

Både Polarbröd, räddningstjänsten och försäkringsbolaget gjorde egna utredningar efter branden. SOS Alarm gav en extern utredare i uppdrag att granska den initiala hanteringen av inkommande larm och utlarmning av räddningstjänstens styrkor vid branden. Dessutom såg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, möjligheten att dra lärdomar på nationell nivå. Deras utredning visade att det var många bidragande orsaker till att branden kunde sprida sig från en liten glödbrand till en totalskada på byggnaden.

– En sak som framkom i utredningarna var att tidsfaktorn spelade en viktig roll för att det utvecklades till en så pass omfattande brand. Det tycker jag inte har framgått tydligt i medias rapportering, men det var flera omständigheter som fördröjde insatsen. Bland annat tekniska problem i kommunikationen mellan SOS Alarm och räddningstjänsten, och det faktum att Älvsbyn bara har en deltidsbrandkår med längre inställelsetid, säger Anders E Johansson, och fortsätter:

– Det man kan konstatera är att många parter berörs av en sådan här händelse. Utredningarna är väldigt viktiga för att vi ska kunna undvika att något liknande händer igen, i vår eller i någon annans verksamhet.

Nya bageriet får sprinkler

Gällande brandskyddet konstaterade MSB bland annat att bageriet i Älvsbyn hade byggts ut i etapper under många år, vilket till slut ledde till att lokalen var en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. Enligt nu gällande bygglagstiftning ska brandsektioner som är större än 5 000 kvadratmeter ha sprinkler, något som bageriet saknade.

– Det nya bageriet i Älvsbyn kommer att vara utrustat med sprinklersystem och, precis som det gamla bageriet, ha ett heltäckande automatiskt brandlarm. Det får också nya brandcellsgränser och vi ska installera kameror efter ugnarna för att övervaka eventuella brandtillbud, berättar Anders E Johansson.

Efter branden gjordes en översyn av brandskyddet i Bredbyn. Där kompletterade man bland annat med fler brandposter, och nyligen installerades sprinkler och kameraövervakning efter ugnarna.

– Redan innan branden jobbade vi systematiskt med brandskyddet och personalen utbildades kontinuerligt, och det kommer vi naturligtvis att fortsätta med. En erfarenhet från branden är vikten av utbildningar och brandövningar, för personalen agerade föredömligt och utrymningen fungerade helt enligt plan.

Vägen-tillbaka-för-Polarbröd-bild-1.jpg
Under sommaren byggdes den ”skywalk” som ska binda samman lagerfrysen och bageriet. Foto: Polarbröd

Bakar snart igen

Den 23 augusti 2021, exakt ett år efter branden, kan Anders E Johansson blicka ut över platsen där det nedbrunna bageriet stod och känna framtidshopp. I januari tog man det första spadtaget för det nya bageriet och under våren kom golv, väggar och tak på plats. Sommaren har ägnats åt invändiga byggnationer och installationer för att lokalerna ska kunna inhysa en bagerilinje liknande den som skulle ha invigts den 24 augusti 2020.

– Det är fantastiskt att se hur snabbt det har gått. När vi meddelade att vi ville bygga upp bageriet igen gjorde experter bedömningen att det skulle ta mellan två och tre år. Därför sa vi först att vi räknade med två år, men nu siktar vi ännu högre, säger Anders E Johansson.

Han visar ytan intill den nya byggnaden där man redan planerar för etapp två och tre av bageriet. Men först och främst ser Anders E Johansson fram emot invigningen av den första etappen:

– Snart står den helt nya bagerilinjen klar, och precis som brandskyddet kommer den att vara i toppklass. Ambitionen är att den första brödkakan ska komma ur ugnen i Älvsbyn i slutet av oktober.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27

Se även