/ Frågor och svar om brandskydd i hemmet

Frågor och svar om brandskydd i hemmet

Här hittar du svar på vanliga frågor som vi får från privatpersoner om brandskydd i hemmet.

Hur många brandvarnare ska jag ha i min tvåvåningsvilla på 176 kvadratmeter?

När man placerar brandvarnare finns det ett par saker att tänka på. Allra helst ska man ha en brandvarnare i varje rum. Om man inte har det ska det finnas minst en per våningsplan i huset. Vi rekommenderar också att man har minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter och att det inte sitter längre än 12 meter ifrån varandra. Om man inte har brandvarnare i sovrummen så bör brandvarnare placeras i anslutning till sovrummen.

Placera inte brandvarnare nära köksspisen då man lätt får falsklarm vid matlagning.

Brandvarnaren ska sitta monterad i takets högsta punkt och minst 50 cm från väggen.

Glöm inte att testa brandvarnarna regelbundet. Det gör du genom att trycka på knappen och då ska en fungerande brandvarnare pipa. Om ni har brandvarnare som drivs med vanliga batterier bör dessa bytas en gång om året.

Hur testar jag brandvarnaren?

Kontrollera att brandvarnaren fungerar som den ska genom att trycka på testknappen. Piper den kan man utgå ifrån att alla funktioner är intakta. Testet bör göras någon gång i kvartalet och batteriet ska bytas minst en gång om året. Man bör också dammsuga brandvarnaren ibland för att hålla den fri från smuts som kan ge falsklarm och försämra funktionen. En brandvarnare har en livstid på cirka 8–10 år. Sedan bör den bytas ut.

Vad är det för skillnad på en optisk och en joniserande brandvarnare?

En optisk brandvarnare fungerar ungefär som en fotocell, fast tvärtom. Inne i brandvarnaren finns en svart kammare med ljuskälla. När partiklar (från till exempel brandrök) tränger in i kammaren reflekteras ljusstrålen och då larmar brandvarnaren. I en joniserande brandvarnare finns det istället ett radioaktivt ämne som joniserar (laddar) luften så att en jämn luftström uppstår. Allt främmande som kommer in i brandvarnaren påverkar luftströmmen och brandvarnaren ger larm. Det radioaktiva ämnet är ofarligt ur användningssynpunkt men måste beaktas när brandvarnaren kasseras.

En joniserande brandvarnare reagerar bättre på ”osynlig” rök än en optisk brandvarnare, men detta har ingen praktisk betydelse vid användning i normala hem. Det viktigaste är att ha flera brandvarnare i hemmet (minst en per 60 m2) och se till att dessa fungerar.

Vad ska jag göra om det börjar brinna?

Det beror lite på vad som börjar brinna och hur omfattande branden är.

Spis

Om det börjar brinna i någonting i en kastrull eller stekpanna, sätt på ett lock som kväver elden. Man kan också använda en brandfilt. Har branden spridit sig till köksfläkten måste man dock använda brandsläckare. Släck aldrig en brand på spisen med vatten! Brinnande fett slungas då omkring på ett explosionsartat sätt.

Brand i möbler eller gardiner

Om man har en mindre brand i möbler är brandfilt ett bra redskap att släcka med. Om branden är mer omfattande ska man inte tveka att använda handbrandsläckare. Brandskyddsföreningen rekommenderar att man har en 6 kilos pulversläckare med lägsta klassificering 43A233BC.

Brand i en gardin blir lättare att hantera om gardinen dras ner på golvet.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt. Lägg ner personen på marken. Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns till hands. Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.

Om det brinner i dina egna kläder ska du slänga dig ner och rulla runt samtidigt som du skyddar ansiktet.

Hur grillar man säkert?

Till att börja med ska du placera grillen så att den inte står nära en husvägg, staket eller plank som kan fatta eld. Se till att grillen står stadigt så att den inte riskerar att välta. Ha antingen en hink med vatten eller en vattenslang nära till hands om du skulle behöva släcka. Tänk på att om det blåser mycket kan gnistor blåsa iväg och sätta eld på torrt gräs och annat.

Använd bara grillkol eller briketter till matgrillning. Tänd grillen med eltändare som ansluts med jordfelsbrytare. Använder du tändvätska ska den sprutas på cirka tio minuter innan man tänder grillen. Använd bara tändvätska som är gjord för grillning. Använd aldrig T-sprit till grillen. Det är livsfarligt, eftersom flaskan kan explodera.

Lämna aldrig grillen utan bevakning så länge den är varm. När du grillat klart är det bara att sätta på locket och låta grillen stå till nästa gång den ska användas. Vänta tills kolen har svalnat innan du tömmer grillen. Du kan också vattendränka kolresterna ordentligt och sedan slänga dem.

Får man grilla på balkongen?

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar grillning på balkong. Det kan även vara förbjudet av miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med kommunen.

Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är däremot livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska.

Tänk på att grillos kan störa grannar och andra. Det bästa är om styrelsen för bostadsrättsföreningen eller samfälligheten beslutar vad som ska gälla inom föreningen gällande grillning på balkong.

Är en gasolspis säker?

Det finns några viktiga saker man ska tänka på när man använder gasolutrustning. Gasol är en gas som är tyngre än luft så den faller neråt om den läcker ut.  Den kan tränga undan syre i ett begränsat utrymme och orsaka kvävning. Gasen i sig är inte giftig. Tänk på att när man använder ett gasolkök förbrukas syre, så se till att det finns luftintag i rummet du använder utrustningen i. Annars löper du risk för kolmonoxidförgiftning.

Gasol är också en mycket brandfarlig gas. På gasflaskan ska det finnas en reducerventil som gör att trycket sänks till en lagom nivå för din utrustning. Från reducerventilen ska det gå en slang som vanligtvis är orange. Slangen ska tåla ner till -30 grader. Om det är rätt slang står det antingen -30 eller kaltbeständig på slangen. En läckindikator bör vara monterad efter reducerventilen.

Om du misstänker att gasol läcker ut, släck tänd utrustning och stäng av huvudkranen till behållaren. Använd sedan läckspray för att hitta en eventuell läcka. Sprayen kan du köpa på försäljningsställen för gasolprodukter.

Kontrollera att ditt gaskök är CE-märkt med fyra siffror efter. Det ska också stå B/P och 30 mbar på märkplåten. Det är tillåtet att förvara två flaskor av högst P11-storlek hemma.

Får man förvara mopeden i källaren?

Man får ha mopeder inomhus om fastighetsägaren tillåter det. Man får däremot inte förvara reservdunkar med bensin i källare eller på vinden. Enligt lagen får man inte förvara några brandfarliga vätskor alls i källaren eller på vinden. Den mängd bensin som finns i mopedens tank räknas inte. Själva fordonet är nämligen undantaget från den lagstiftning som rör brandfarliga varor. Men utrymmet där mopeder förvaras måste vara lämpligt och brandtekniskt avskilt från utrymningsvägar som trapphus och liknande.

Hur kan man kontrollera brandsäkerheten i en radhuslänga?

Grundkravet mellan varje bostad är att brandspridningen ska begränsas i 60 minuter. På 60-talet gällde 30 minuters brandmotstånd mellan lägenheten och vinden. Eftersom samma krav gällde för alla bostäder så var tanken att det totala brandskyddet blev 60 minuter (30 minuter mellan bostad och vind plus 30 minuter mellan vind och nästa bostad). Problemet är att när branden väl har passerat takbjälklaget efter cirka 30 minuter, ibland ännu snabbare på grund av till exempel en otät utvändig takfot, så samlas det heta brandgaser på vinden. Dessa brandgaser antänds och det blir en så kallad övertändning. Det leder i sin tur till att brandspridningen mellan varje bostad går snabbare än 60 minuter och hela radhuslängan blir totalförstörd. Om du vill veta exakt hur din radhuslänga är byggd måste du leta fram bygglovet från den tiden.

Om man bor i egen lägenhet i särskilt boende/gruppboende, får man då ha sin lägenhetsdörr öppen till gemensamt utrymme eller måste den vara stängd hela tiden?

Om du har en egen lägenhet i boendet utgör den en egen brandcell. Därmed kan du ha dörren öppen förutsatt att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm och att dörren i fråga har automatisk stängning kopplad till brandlarmet. Det vill säga att dörren stängs automatiskt om brandlarmet går. I händelse av brand är det viktigt att så mycket som möjligt begränsa eldens spridning. Detta gäller om boendet är avsett för personer med vårdbehov. Då kräver nämligen lagen att automatiskt brandlarm ska finnas.

Om man å andra sidan bara har ett vanligt rum som vetter ut mot till exempel ett vardagsrum, finns inga brandskyddsbestämmelser för om dörren ska vara öppen eller stängd.

Är elektriska bäddvärmare farliga?

Elektriska bäddvärmare kan vara varma och sköna, men kan utgöra en brandrisk. Först och främst bör du kontrollera att bäddvärmaren är hel. Kolla slingorna och sladden så att det inte finns några skador där. Om värmeslingorna är skadade kan du inte vara säker på att säkringarna fungerar.

Det är också viktigt att du läser skötselråd och instruktionerna noggrant. En bäddvärmare är inte gjord att hålla för evigt och när den blir sliten eller börjar närma sig tio år är det dags att byta ut den. Du måste också vara lite försiktig med bäddvärmaren så att den inte skadas. Det är därför inte lämpligt att vika, skaka, tvätta eller torktumla en bäddvärmare.

Kom också ihåg att bäddvärmaren endast ska användas när den är helt utrullad. Annars fungerar inte termostaten som den ska. En bäddvärmare ska inte vara påslagen om du inte är hemma och ska inte heller användas när du sover.

Är du orolig för att använda en elektrisk bäddvärmare kan du alltid använda en varmvattenflaska. Den är garanterat brandriskfri.

Går det att sprinkla ett vanligt bostadshus och vad kostar det?

Det finns sprinklersystem för vanliga villor. Det allra bästa är att installera systemet när huset byggs, men det går också att installera sprinkler i färdiga hus. Totalt sett brukar ett sprinklersystem stå för 1–2 procent av byggnadskostnaden om man bygger in det från början. Kostnaden per kvadratmeter understiger vad ett ordinärt ”klickgolv” kostar.

Man har sett att när det börjat brinna i bostäder utrustade med sprinklersystem, har brandskadorna minskat med ungefär 90 procent och antalet döda på grund av brand har minskat med nästan 100 procent. Det höjer alltså brandsäkerheten avsevärt.

Vad är soteld?

Soteld är när sot och tjära i skorstenen brinner. Det inträffar omkring tusen sotbränder i Sverige varje år. Om man inte eldar effektivt bildas mer avlagringar på skorstenens insida. Om man sedan eldar kraftigt kan det som sagt ta eld. Ser man en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller har man en soteld. Då ska man stänga de luckor som finns på eldstaden och genast ringa räddningstjänsten på telefonnummer 112. Därefter ska man kontrollera hela skorstenen efter läckage där det tränger ut rök. Särskilt bör man kolla vid bjälklagsgenomgångar och på vinden, om det finns någon. Låt sotaren göra en besiktning av skorstenen innan eldningen påbörjas igen.

Fråga hyresvärden när skorstenen senast är sotad och brandskyddskontrollerad. Om den inte är sotad på fyra år eller brandskyddskontrollerad under de senaste åtta åren måste det genomföras innan man använder den öppna spisen. Man kan alltid fråga sotningsdistriktet i kommunen hur ofta sotning ska genomföras och när den senast är utförd.

När man sedan använder eldstaden är det viktigt att man eldar på ett effektivt sätt. Om man eldar rätt blir förbränningen bättre och det bildas mindre sot och tjära.

  • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Elda inte mer än 3 kg ved i timmen om det inte i skötselanvisningen anges att det går att elda mer.
  • Elden ska brinna, inte pyra.
  • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Naturligtvis ska det även finnas en brandvarnare och brandsläckare i stugan. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 6 kilo med lägsta klassificering 43A 233BC.

Vilken brandklass ska lägenhetsdörrar i ett flerbostadshus ha?

Så långt tillbaka i tiden som byggreglerna har funnits har kravet på lägenhetsdörrar varit 30 minuter. För äldre byggnader accepterades bland annat glaspartier i dörrar vilka då inte hade någon egentlig brandklass. Detta har man retroaktivt kunnat ändra genom att hänvisa till den tidigare räddningstjänstlagen, som numera är reformerad och kallas för lagen om skydd mot olyckor. Däremot har man inte med stöd av byggregler kunnat göra retroaktiva förändringar, då byggreglerna endast gäller vid ny-, om- eller tillbyggnad.

Så om dörrarna inte har en brandklass som motsvarar EI 30, tidigare B30, ska en helhetsbedömning av brandskyddet i byggnaden göras, för att en retroaktiv förändring ska komma till stånd. Skyldigheten att göra en förändring kommer i sådana fall genom ett föreläggande från räddningstjänsten att förbättra brandskyddet. Lagen som detta grundar sig på är då lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §.

Vad innebär en brandcell?

En brandcell är en avgränsad del (väggar, golv, tak) av en byggnad som kan motstå brand en viss tid. En brandcell kan vara ett rum eller flera sammanhängande rum. Ett typexempel är att varje lägenhet/bostad är en egen brandcell, det vill säga lägenheten/bostaden kan vara en 1:a på 20 kvm eller en 10-rummare i två plan på 200 kvm, det är fortfarande en brandcell.

Får jag elda ris på min tomt?

För det första måste du ta hänsyn till gällande brandriskprognos. Om eldningsförbud är utfärdat får du inte elda överhuvudtaget. Du ska därefter kontrollera vilka regler för eldning som gäller där du bor. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda vissa veckor på året. Kontrollera med kommunens miljökontor vad som gäller.

Ta inga risker när du eldar i trädgården. Se till att du har fungerande släckutrustning; ett vattenförråd, vattenslang och spadar, ruskor, krattor och liknande är bra att ha till hands. Lämna aldrig elden utan bevakning. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket.

Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor ska lämnas in till kommunens miljöstationer. Elda inte upp allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka. Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattenbegjut eller täck över askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar. Om du är osäker, kan du ringa till räddningstjänsten och be om råd.

Var ska jag placera brandsläckaren?

Brandsläckaren och brandfilten är lämpliga att placera på en plats som är lätt att nå. Om huset är i två eller flera plan skulle jag placera dem på entréplanet i anslutning till trappan. Det är viktigt att alla känner till var släckutrustningen finns och hur man använder den. 

Är det straffbart om man råkar orsaka en brand i ett vanligt hus?

Ja, det kan faktiskt vara straffbart att slarva med brandsäkerheten. Polisen kan göra en anmälan på brandplatsen. Räddningstjänsten gör en bedömning om det fanns risk för att branden skulle sprida sig och om det fanns fara för människors liv och hälsa. Sedan bestämmer åklagaren om man ska väcka åtal för allmänfarlig vårdslöshet. Man behöver inte ha menat att de skulle börja brinna.

Om man befinns skyldig kan man dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader. Så förutom de självklara negativa konsekvenserna av en brand kan den också innebära juridiska konsekvenser.

Är halogenlampor brandfarligare än vanliga glödlampor?

Om du vill ha halogenlampor i en fast installation, alltså utan stickkontakt, måste de installeras av en behörig elektriker. Om lamporna har vanlig stickkontakt är det tillåtet att utföra arbetet själv.

Halogenlampor blir väldigt varma, så följ monteringsinstruktionerna och tänk på att verkligen se till att du håller de angivna skyddsavstånden. En vanlig halogenlampa kan komma upp i 200–250 grader så sitter de för nära något brännbart material kan det ganska lätt börja brinna. Vanliga glödlampor blir inte riktigt så varma och medför därför en något lägre brandrisk.

När det gäller infällda lampor ska de som regel ha ett anpassat skyddshölje som minskar värmestrålningen uppåt. Ska lamporna sitta i taket är det allra bäst om takmaterialet är tändskyddat. Kontrollera också att lampan inte sitter för nära träkonstruktioner ovanför undertaket. Var du än sätter lamporna är det viktigt att ventilationen kring dem är god.

Till sist, när du sedan byter trasiga halogenlampor är det jätteviktigt att du tittar på vilken spänning (V), ljuseffekt (W) och lampsockel du ska ha. De olika sorterna kan vara väldigt lika till utseendet men fel val kan göra att det börjar brinna.

Måste man byta blinkande lysrör?

Ja, man ska byta ut lysrör som blinkar. Anledningen är att delarna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om uttjänta lysrör inte byts ut. Resultatet kan bli att det börjar brinna.

När du ska byta lysrör ska du först släcka armaturen. Byt ut lysröret mot ett nytt och passa samtidigt på att byta glimtändaren, som har lika lång livstid som lysröret. Byter man inte glimtändaren också riskerar man att lysröret fortsätter blinka eller börjar med det ganska snart igen. Jag skulle också rekommendera att du byter till en säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök.

Får man förvara bildäck i källaren?

Den enda lagstiftning som i detalj reglerar vad som inte får förvaras i källarförråd är lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga vätskor och gaser får inte förvaras i källarförråd. När det gäller bildäck är det upp till föreningen att i sina stadgar fastställa vad som är tillåtet eller inte. Bildäck är inte särskilt lättantändliga, men när de brinner utvecklar de mycket rök. Det kan tyckas lite inkonsekvent att förbjuda bildäck men tillåta all annan förvaring av möbler med mera som kan vara betydligt mer lättantändliga och brandbefrämjande.

Var lämnar man in gamla brandsläckare?

En gammal brandsläckare ska lämnas in på kommunens återvinningscentral.

Om brandsläckaren inte är använd kan man passa på att göra en övning på hur man använder brandsläckaren.
Övningen bör inte göras intill bilar eller elektronik, då pulvret kan korrodera på elektronik när det blir fuktigt.

Vart ska man vända sig för att ladda om brandsläckaren?

Omladdning av brandsläckare görs av företag för brandredskap, men kostnaden brukar vara betydligt högre än att köpa en ny. För hemmabruk rekommenderar Brandskyddsföreningen 6 kg pulversläckare.

Vad ska jag ha för en typ av släckare i ett häststall?

De släckare som ni ska ha är 6 kg pulversläckare som finns i de flesta större affärer. Lägsta klass är 37A233BC, men de flesta släckare har högre klass. Det är billigare att köpa nya släckare än att ladda om dem.

Det ska vara högst 30 meter mellan släckare. En ska finnas placerad innanför dörren till stallet.