Grundutbildning i restvärderäddning

För en skadedrabbad försäkringstagare är möjligheten att snabbt få återvända till sitt hem efter en brand vital.

För företagare är det viktigt att produktionsstoppet i verksamheten blir så kort som möjligt efter en vattenskada eller att godset når sin destination trots att det drabbats av en trafikolycka. När en skada väl uppkommit är därför snabbheten i försäkringsbolagets agerande avgörande för hur högt en kund värderar sin försäkring.

Utbildningen genomförs tillsammans med nya restvärdeledare under handledning av våra mest erfarna restvärdeledare och sakkunniga föreläsare. Målet med utbildningen är, förutom att ge sakkunskap om restvärderäddningens moment, även att skapa nätverk och kunskap om samarbetet mellan restvärdeledare och försäkringsbolagen för att göra kedjan av skadehanteringen så effektiv som möjligt.

Förutom de konkreta kursmomenten ger utbildningen kommunikativa verktyg om värdet av restvärderäddning att använda i kommunikationen med dina kunder.

Genom föreläsningar och casebaserade övningar går vi igenom följande moment:

  • Avtalet mellan Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och försäkringsbranschen
  • LSO-Lagen om skydd mot olyckor – vad styr kommunens/räddningstjänstens ansvar
  • Restvärderäddning i samband med brand eller vattenskada i bostad och liten industri
  • Kloridmätning
  • Restvärdearbete på brottsplats
  • Restvärderäddning i samband med skador på konst och kulturföremål
  • Olyckor på väg/transportolyckor

Utbildningen sker vid behov.

Hämtar tillfällen