Gasmätning

Behöver du lära dig mer om gasmätning? Då kommer vi till dig och lär dig hur du hanterar de instrument som ni använder för mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor.

Eftersom utbildningen genomförs i den miljö där du hanterar brandskyddet varje dag, kan innehållet anpassas helt efter dina behov.

Vad lär du dig?

Utbildningen ska ge klarhet i varför du behöver mäta gaser och när och hur du ska mäta. Vi går även igenom olika begrepp och förkortningar.

Utbildningens innehåll

  • Brandfarliga och explosiva varor
  • Olika typer av instrument för gasdetektering
  • Kalibreringskontroll
  • Mätsvårigheter

För vem?

Alla som ska kunna utföra gasmätningar, som till exempel räddningstjänstpersonal, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor.

Format

Företagsanpassad

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och förutsättningar. Kontakta Marina Lindegren för ytterligare information och offert.

Längd

1 dag