Förnyelseutbildning Instruktör Heta Arbeten® 2025-2029

Man i en verkstad tittar in mot kameran

Den här utbildningen ger dig som redan är instruktör Heta Arbeten® behörighet att hålla Behörighetsutbildning Heta Arbeten® under kommande utbildningsperiod 2025-2029.

Vad lär du dig? 

Utbildningen ger dig fortbildning som stärker och fördjupar dina kunskaper om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och uppdatering i hur du kan förmedla innehållet i Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. 

Utbildningen ger behörighet att utbilda till och med 2029-12-31. 

Utbildningen ger dig kunskap om: 

  • Kommande nyheter i utbildningsmaterial 2025
  • Administration och hantering av utbildningsmaterial 
  • Lärande av statistik och data  
  • Hur vi möter deltagare med olika behov och erfarenhet 
  • Riskbedömning – nya material och verktyg 
  • Hur digitala verktyg höjer säkerheten och samtidigt effektiviserar arbetet 
  • Hur vi inom Heta Arbeten® arbetar med kvalitet och hur du som instruktör bidrar 

Utbildningen ger dig även fortbildning inom relevanta områden samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion. Den stärker dina färdigheter i att: 

  • Genomföra Behörighetsutbildning Heta Arbeten®  enligt Brandskyddsföreningens kvalitetskrav, SBF 2022 Krav konceptägare 
  • Administrera Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 

Förkunskapskrav 

För att få gå utbildningen ska du ha varit instruktör Heta Arbeten® 2020-2024. 

Förberedelser inför utbildningen 

Inför utbildningen förväntas du göra instuderingsuppgifter. Dessa får du tillgång till en månad innan utbildningens start. Uppgifterna ska vara genomförda och klarmarkerade senast en vecka före utbildningen.

För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela utbildningen, 16 timmar. 

För att du ska kunna arbeta som instruktör Heta Arbeten® krävs som tidigare att du är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. Läs mer om arrangörsskap

Längd 

Dag 1: 09.00-17.00 
Dag 2: 08.15-16.00 

Format 

Distans/Klassrum 
Du väljer om du vill delta på distans eller på plats. Lunch och fika ingår om du deltar på plats.

För mer information om var våra utbildningstillfällen äger rum, se adress- och kontaktuppgifter här (pdf)

Pris 

14 355 kronor 

Anmälan stänger 14 dagar före varje utbildningstillfälle. 

Hämtar tillfällen