Elinstallationer i lantbruk

Lantbrukets brandskyddskommitté, EIO och Länsförsäkringar arrangerar utbildning i handboken för elinstallationer i lantbruk.

Elhandboken omfattar nu även installationer i hästverksamhet. Det ställs även tydligare krav på att beställaren ska förvissa sig om montörens kunskap om installationer i lantbruksmiljö.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté, Länsförsäkringar, EIO och ELKAB.

Utbildningen leds av Länsförsäkringars elbesiktningsmän för lantbruk.

Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och montörer. Antalet platser är begränsat till 20 deltagare. Deltagarna ska ha kunskap om elinstallationsreglerna SS 436 40 00, speciellt avsnitt 705.

På utbildningen går ni igenom de speciella krav som gäller för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. Det ställs nu krav på att beställaren måste förvissa sig om att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader. Elinstallatören och montören ska kunna de extra krav som ställs enligt handboken.

Kunskapskortet, som du får när du slutfört utbildningen, ger dig möjligheten att visa lantbrukaren att du har den kompetens som krävs.