SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor

SBF 2023 anger en lämplig och tydlig prestandanivå för komponenter som är avsedda för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor. Normen anger detaljerade krav på hur gasolbrännare ska utformas för att säkerhetsregel 8 i SBF 506 ska uppfyllas.

Ladda ner norm samt användarvillkor:

SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor (pdf)

Användningen av dessa normer och regelverk förutsätter att du läst och följer användarvillkoren nedan.

→ Användarvillkor (pdf)

Allmänt om de nya säkerhetsreglerna

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel en vinkelslip och gasolbrännare.

Under de senaste åren har olika arbetsgrupper arbetat med att skapa en helt ny regelstruktur. Resultatet av arbetet blev två nya regelverk och två nya normer, som samverkar med varandra.

Normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.png

Säkerhetsreglerna SBF 506 utgör kärnan där vi återfinner de 13 säkerhetsregler som ska följas vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Mycket av innehållet är hämtat från dagens säkerhetsregler men begrepp har förtydligats och nya krav har införts.

Det finns även införda kommentarer i de nya säkerhetsreglerna som ger information och vägledning till möjliga sätt att nå upp till kraven.

Det finns inte möjlighet att beställa regelverket i tryckt upplaga.