SBF 2022:1 Norm Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

SBF 2022 anger krav på konceptägare och dennes utbildningsarrangörer som utbildar och certifierar personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Normen anger även krav för de instruktörer som ska utbilda inom brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt krav på hur examinationer för certifiering av personer ska genomföras.

Ladda ner norm samt användarvillkor:

SBF 2022:1 Norm Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (pdf)

Användningen av dessa normer och regelverk förutsätter att du läst och följer användarvillkoren nedan.

→ Användarvillkor (pdf)

Allmänt om de nya säkerhetsreglerna

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel en vinkelslip och gasolbrännare.

Under de senaste åren har olika arbetsgrupper arbetat med att skapa en helt ny regelstruktur. Resultatet av arbetet blev två nya regelverk och två nya normer, som samverkar med varandra.

Normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.png

Säkerhetsreglerna SBF 506 utgör kärnan där vi återfinner de 13 säkerhetsregler som ska följas vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Mycket av innehållet är hämtat från dagens säkerhetsregler men begrepp har förtydligats och nya krav har införts.

Det finns även införda kommentarer i de nya säkerhetsreglerna som ger information och vägledning till möjliga sätt att nå upp till kraven.

Det finns inte möjlighet att beställa regelverket i tryckt upplaga.