SBF 2017:1 Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal.

I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Syftet med denna norm är att ange en miniminivå på den kompetens en BIT (Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande) ska ha. Normen gäller från 2017-04-01.

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten