SBF 2014 Norm föreståndare brandfarlig vara

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Denna norm har utarbetats för att förtydliga de krav på kunskap och förmåga som man kan ställa på en föreståndare för brandfarliga varor.

Syftet med dessa förtydliganden är att förenkla för både den ansvariga att ta sitt ansvar för verksamheten och för den offentliga tillsynsverksamheten att bedriva sin tillsyn på ett förutsägbart sätt.

Streck.png

SBF 2014 Norm Föreståndare brandfarlig vara upphör att gälla från 2028-01-01

SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig publicerades 2015 och började gälla 2015-08-20. Normens syfte är att förtydliga de krav på kunskap och förmåga som man kan ställa på en föreståndare för brandfarliga varor. Då ingen tydlig kravställare finns har normens betydelse varit ringa och endast 9 personer är certifierade enligt normen.

Brandskyddsföreningen har på grund av ovanstående beslutat att upphöra med normen SBF 2014:1 från och med 2028-01-01. Normen SBF 2014:1 kommer från och med 2023-01-02 inte finnas tillgänglig i Brandskyddsföreningens webbshop.

I och med att normen upphör förväntas inga giltiga certifikat finnas utfärdade mot SBF 2014:1 efter 2028-01-01. Under tiden fram tills att normen upphör kommer normen inte heller att revideras.

Övergångstiden ger såväl kravställare, certifierade och certifieringsorgan en rimlig tid att ställa om. Brandskyddsföreningen kommer fortsättningsvis att erbjuda utbildningar för föreståndare brandfarlig vara.

Brandskyddsföreningen hoppas att normens upphörande inte medför några bekymmer för de som berörs.

Frågor rörande normen SBF 2014 ställs till Brandskyddsföreningen, sbf@brandskyddsforeningen.se
Frågor rörande certifiering enligt SBF 2014 ställs till Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, info@sbsc.se

Mer information om produkten