SBF 2008:2 Norm Behörig ingenjör boendesprinkler

Denna norm anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med boendesprinklersystem i enlighet med SBF 501.

Boendesprinklersystem upptäcker begynnande bränder och håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört boendesprinklersystem är speciellt utformat för att rädda liv, men reducerar också såväl brandskadekostnaderna som miljöpåverkan från branden.

Lämpligt utförande av ett boendesprinklersystem finns beskrivet i regelverket SBF 501 Regler för boendesprinklersystem, som kompletterar standarden SS-EN 16925 Automatiska boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll. SBF 501 anger bland annat att projektering ska utföras av en behörig ingenjör.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör boendesprinkler ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att boendesprinklersystem utförs med tillfredställande förmåga och tillförlitlighet.

Denna norm anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med boendesprinklersystem i enlighet med SBF 501. Normen anger minimikrav.

Mer information om produkten